Vigtig information for erhvervsdrivende

Når der er tale om pandemi, dækker forsikringsselskaberne ikke de økonomiske tab, man måtte få pga. lukning eller nedsat drift. Har man inkluderet drifttabsdækning på sin erhvervsforsikring, vil der være dækning i tilfælde af skader pga. brand, tyveri, vandskader etc. I dækningen indgår ikke perioder med nødretstilstand pga. pandemi.

Den offentlige instans, El Consorcio de Compensación de Seguros, dækker naturkatastrofer, terrorisme, folkeligt oprør m.m. Tab pga. pandemi bliver ikke kompenseret af denne instans.