Spørgsmål vi får i forbindelse med naturkatastrofer

Fænomenet ”Gota Fría” har altid eksisteret i Spanien, specielt når vi går efteråret i møde. Det nye er, at fænomenet er blevet forværret de senere år. Hvor der før kunne gå mange år mellem de store naturkatastrofer, kan det nu ske flere gange i løbet af et år.

 

Spørgsmål vi får i forbindelse med naturkatastrofer

I september 2019 gik det specielt ud over det syd østlige hjørne af Spanien. Oversvømmelserne svarede til et areal der er næsten 3 gange Sjællands størrelse. Når Spanien bliver ramt af naturkatastrofer som oversvømmelser, jordskælv og vulkanudbrud (for de Kanariske øer har vulkaner), dækker den statslige katastrofefond ”El Consorcio de Compensación de Seguros”. Når man bliver ramt af naturkatastrofer opstår der mange spørgsmål i forbindelse med forsikringsdækningen.

Spørgsmål: Dækker min hus- og indboforsikring oversvømmelse?

Svar: Når du betaler din hus- og/eller indboforsikring, er der inkluderet et gebyr til den statslige katastrofefond ”El Consorcio de Compensación de Seguros”. Det er denne fond, der betaler skader forvoldt af naturkatastrofer.

Spørgsmål: Kan jeg anmelde skaden til mit forsikringsselskab?

Svar: Nej, skaden skal anmeldes til katastrofefonden. Har du en boligforsikring tegnet gennem Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere, hjælper vi dig med anmeldelsen. Du kan få mere information på katastrofefondens hjemmeside www.consorseguros.es eller ringe tel. +34 900 222 665. I perioder med store oversvømmelser, kan det være svært, at komme igennem pr. telefon eller få adgang til hjemmesiden pga. overbelastning.

Spørgsmål: Hvorfor betaler mit forsikringsselskab ikke først erstatningen, og bagefter ordner det indbyrdes med katastrofefonden?

Svar: Katastrofonden og forsikringsselskaberne er fuldstændig uafhængige. Katastrofefonden er statsejet og forsikringsselskberne er private. Alle der har bogligforsikring, betaler et gebyr til den statslige katastrofefond. Udover at forsikringsselskaberne afleverer gebyret til katastrofefonden, har de ikke noget fælles samarbejde.

Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får skader pga. naturkatastrofer?

Svar: Som regel er tusindvis af personer ramt, når der er naturkatastrofer. Derfor må du så vidt muligt forsøge at konfrontere skadernes omfang selv, inden for de muligheder og rammer du har. På et tidspunkt vil der komme en taksator fra katastrofefonden. (Du må være tålmodig. Der kan gå dage eller uger, alt afhængigt af naturkatastrofens omfang). Taksator vil se de materielle skader. Begynd at lave en liste over de tab, du har haft, og sæt værdi på tingene. Gem fakturaer på alle du udgifter, du har i forbindelse med skaden. Tag fotos af det hele, inden du begynder rengøringen. På baggrund af dine oplysninger, fakturaer og dokumentation, kan du ofte nå frem til et erstatningsbeløb sammen med katastrofefondens taksator, samme dag han/hun er på besøg.

Spørgsmål: Går der lang tid inden jeg får erstatning fra katastrofefonden?

Svar: Der går som regel mellem 1 måned til 3 måneder, fra det øjeblik taksator har modtaget alle oplysninger, fakturaer og dokumentation fra dig.

Spørgsmål: Kan jeg få erstatning fra katastrofefonden, hvis jeg ikke har en hus og/eller indboforsikring?

Svar: Nej, det kan du ikke. Har du ikke boligforsikring, kan du søge om kompensation fra Staten. Denne proces er langvarig, og du må være forberedt på, at en mulig erstatning ikke svarer overens med de tab, du har haft.