HVILKEN RISIKO HAR DU SOM BILEJER, HVIS BILEN KØRES AF ANDRE?

Mange boligejere udlejer sin spanske ejendom, når den ikke bruges privat. Men er det en god idé at lade lejerne låne din bil?

Ansvaret for en bil i Spanien følger bilens ejer. Her kan du læse hvilke konsekvenser, du bliver gjort ansvarlig for, når du låner din bil til andre.

SKADER PÅ BIL OG MENNESKER

Låner du bilen til en anden, og bilen f.eks. bliver totalskadet, er det din bilforsikring, der må dække skaden. Det betyder at det bliver dig, som mister bonus, og præmien på bilforsikringen vil derfor stige det følgende år. Drejer det sig om flere skader i løbet af en forsikringsperiode, vil forsikringsselskabet højst sandsynligt opsige din bilforsikring til forfaldsdatoen. En bilforsikring er lovpligtig, så når den skal tegnes igen i et andet forsikringsselskab, bliver det formentlig til en pris for nybegyndere.

KØRSEL OG ALKOHOL ELLER NARKOTIKA

Er føreren af din bil beruset under kørsel, og der kommer skader på bilen eller på mennesker, vil du ikke kunne få erstatning for bilens materielle skader. Personskader vil i første omgang blive dækket af forsikringsselskabet, og erstatning vil blive udbetalt til skadelidte. Er der alvorlige personskader, kan der være tale om meget høje erstatninger til flere millioner. Når erstatning er udbetalt til skadelidte, vil forsikringsselskabet reklamere dig for det udbetalte erstatningsbeløb, fordi du er ejer af bilen. Der står nemlig tydeligt i forsikringsbetingelserne, at hvis føreren er beruset på skadestidspunktet, er der ikke forsikringsdækning.

ALDERSGRÆNSE

Ofte er der en aldersbegrænsning i forsikringsbetingelserne. Bliver bilen kørt af en person, som enten er yngre end tilladt i forsikringsbetingelserne, eller lige har fået kørekort, kan forsikringsselskaberne også gøre regres over for bilens ejer.

TYVERI AF BILEN

Er uheldet ude, og føreren ikke har tænkt sig at aflevere bilen tilbage, er det ikke muligt at anmelde tabet under tyveridækningen på bilforsikringen. Låner du bilen ud frivilligt, og selv har udleveret bilnøglerne, er der ikke tale om indbrud eller tyveri i henhold til forsikringsbetingelserne.

FÆRDSELSBØDER

Fartbøder bliver rettet mod bilens ejer, og ikke til føreren af bilen. Derfor kommer du til at hæfte for alle fartbøder, ulovlig parkering etc., selvom det ikke er dig, der kører bilen.

VORES RÅD

Vores råd er at du kun låner din bil til personer, som du kender godt, og som du kan stole på. Det er også vigtigt, at personen opfylder de krav, der er til førere af bilen i henhold til forsikringsbetingelserne. Er du i tvivl om reglerne på din bilforsikring, når du låner bilen til andre, er du velkommen til at kontakte os for information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *