Boligforsikring i Spanien

Boligforsikring i Spanien

I Spanien er der flere forsikringsselskaber på markedet end i Skandinavien. Derfor er udbuddet også større. I dag findes der mange sider på internettet, hvor der bliver sammenlignet priser. Det kan være farligt kun at fokusere på prisen, eftersom en forsikring ikke kun handler om pris, men i høj grad handler om dækning i forhold til pris. Køber du et par sko, som er for små, gør det ondt den dag de skal bruges. Det samme gælder for en boligforsikring. Er forsikringssummerne for lave eller er der mange begrænsninger i betingelserne, får du ikke optimal erstatning, når du har brug for forsikringen.

Boligforsikring i Spanien

Du kan kombinere dækningen på din boligforsikring efter dine behov. Bor du til leje, har du kun behov for at dække dine personlige ting. Er du boligejer, kan du kombinere boligforsikringen med bygning og indbo. Forsikringen dækker også dit ansvar som boligejer over for andre. Forsikrer du dit løsøre, dækker forsikringen også privatansvar over for 3. person. Hele husstanden er omfattet af den private ansvarsdækning inklusive hunde og katte.

Få et tilbud på en boligforskring i Spanien

Hvor kan forsikringen tegnes?

Boligforsikringen kan tegnes på internettet, i en spansk bank, direkte med forsikringsselskabet, gennem en forsikringsagent eller forsikringsmægler. Der er også andre alternativer så som indkøbscentre etc. Tegnes forsikringen på internettet, i en bank eller direkte med forsikringsselskabet, foregår alle henvendelser vedr. ændringer, opsigelser og skader direkte mellem dig og forsikringsselskabet. Taler du ikke spansk, eller vil du gerne have rådgivning når forsikringen tegnes, er det en fordel at kontakte en forsikringsagent eller en forsikringsmægler. I skadessituationer hjælper de fleste forsikringsagenter og forsikringsmæglere også med skadesbehandlingen.

Forsikringsagent vs. forsikringsmægler

Hvad er forskellen mellem en forsikringsagent og en forsikringsmægler?
Forsikringsagenten må kun tegne forsikringer for ét forsikringsselskab, og forsikringsselskabet er ansvarlig for forsikringsagentens handlinger. Forsikringsmægleren er uafhængig, og kan frit vælge hvilke forsikringsselskaber, der skal være samarbejdspartnere. Modsat forsikringsagenten hæfter forsikringsmægleren for sine handlinger.

Koster forsikringen mere gennem en forsikringsagent eller forsikringsmægler?

Det virker logisk at en boligforsikring, og alle andre typer forsikringer, tegnet gennem en forsikringsagent eller forsikringsmægler, koster mere, fordi begge salgskanaler modtager provision fra forsikringsselskaberne. En forsikringsagent må holde sig til de prismuligheder, der eksisterer for det forsikringsselskab agenten repræsenterer. Dog vil din boligforsikring ikke koste mere hos forsikringsagenten, end hvis du tegner samme forsikring direkte med forsikringsselskabet. Situationen er anderledes mellem en forsikringsmægler og et forsikringsselskab. Du betaler heller ikke mere i præmie når du tegner forsikringen gennem en forsikringsmægler, men forsikringsselskabet får direkte konkurrence med andre udbydere hos forsikringsmægleren, og gør derfor en ekstra indsats for at tilbyde gode priser, dækning og service. Forsikringsmægleren er uafhængig, og tilbyder forsikringer gennem de forsikringsselskaber, der bedst lever op til kundernes efterspørgsel.

Sikkerhedsforanstaltninger og tyveridækning

Når forsikringen tegnes, er spanske forsikringsselskaber interesseret i at kende boligens sikkerhedsforanstaltninger. Selskaberne vil vide om der er gitter for vinduerne, om hoveddøren ind til boligen er en sikkerhedsdør, om alarm er installeret osv. Du skal være forsigtig med de oplysninger der oplyses til forsikringsselskabet vedr. sikkerheden. Er der gitter for nogle vinduer, men ikke for alle, skal der svares nej til at der er gitter for vinduerne. Gitter bliver ofte forvekslet med persienner, der kan rulles op. Det er ikke det samme. Gitter skal være af jern, for at de har en sikkerhedsmæssig betydning. En sikkerhedsdør er en armeret dør, hvilket ikke er det samme som en trædør med f.eks. sikkerhedslåse. Alarm er den bedste beskyttelse mod ulovlig besættelse af boligen. Desværre er ulovlig besættelse af ejendomme blevet en landeplage, og de private forsikringsselskaber dækker ikke skader i forbindelse med besættelsen. Vælger du at oplyse til forsikringsselskabet, at der er installeret alarm i boligen, skal den altid aktiveres, når der ikke er nogen hjemme. Kan alarmcentralen ikke bekræfte, at alarmen gik i gang ved et tyveri, og der står nævnt i forsikringspolicen, at boligen er sikret med et alarmsystem, vil erstatningen enten blive nedsat eller i værste fald dækker forsikringen ikke tyveriet. Det samme gør sig gældende, hvis der står i forsikringen, at boligen er sikret med en sikkerhedsdør. Det er en klassiker, at døren bliver smækket i, men ikke låst med nøgle. Bliver døren ikke låst med nøgle, er mekanismen i en sikkerhedsdør ikke aktiveret. Det kan også være årsag til, at forsikringsselskabet enten nedskriver erstatningen eller afviser at dække tyveriet.

Dækker de spanske boligforsikringer til nyværdi?

De fleste forsikringsselskaber dækker til nyværdi. Mange forsikringsselskaber i Spanien dækker i første omgang en skade til brugsværdi, indtil de har modtaget fakturaer for alle udgifter. Derefter udbetales forskellen mellem brugsværdi og nyværdi.

Værdigenstande og smykker

Dækning for værdigenstande og smykker varierer meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Undersøg derfor altid, hvordan du er dækket, hvis du har smykker eller værdigenstande. Forsikringsselskaberne betragter følgende effekter som værdigenstande eller smykker: Sølvtøj, armbåndsure, ægte tæpper, ædelstene og smykker, kunst og malerier, samlinger som f.eks. mønter og frimærker, antikviteter, våben mm.

Er der dækning for skjulte rør?

Vandskader fra skjulte rør er dækket. Har du en vandskade i boligen, og årsagen skyldes et rørbrud, fordi rørene trænger til at blive udskiftet, dækker forsikringsselskaberne kun den del af røret, hvor der er brud. Skulle der komme et rørbrud igen, og rørene ikke er blevet renoveret i mellemtiden, dækker forsikringsselskaberne ikke den sidst hændte skade.

Hvad sker der hvis naboen får vandskade fra min lejlighed?

Opstår vandskaden fra private rør i din lejlighed, vil det være din private boligforsikring, der betaler erstatning til naboen. Boligejerforeningens fællesforsikring dækker, hvis vandskaden kommer fra fælles rør eller fælles arealer.

Kommer vandskaden fra din terrasse, må du finde ud af om din terrasse hører til fællesareal med rettighed til privat brug, eller om terrassen er privat. Den information finder du i skødet på din lejlighed. Alt afhængigt af hvad der står, vil det enten være din private boligforsikring eller boligejerforeningens forsikring, der erstatter skaden.

Kan man vælge forskellige max. beløb på forsikringssummerne?

I Spanien forsikrer du boligen i henhold til genanskaffelsesværdi. Når du skal opgøre værdien af dit samlede indbo, er hårde hvidevarer og køkkenelementer også medregnet som indbo hos de spanske forsikringsselskaber.

Naturkatastrofefonden ”Consorcio de Compensación de Seguros”

Når du betaler din boligforsikring, bliver der automatisk tillagt en afgift på årspræmien, som går til den offentlige naturkatastrofefond ”Consorcio de Compensación de Seguros”. Bliver kælderen f.eks. oversvømmet pga. ekstrem voldsom regn, og området hvor du bor bliver erklæret naturkatastroferamt, er det ikke dit forsikringsselskab, som takserer og erstatter skaderne i din bolig. Reklamationen foregår direkte med naturkatastrofefonden. Skader på grund af jordskælv bliver også dækket af fonden.