Nyttig information angående det nationella nödläget.

corona virus

Försäkringsbolagen upplyser att de reparationsfirmor de arbetar med endast kommer ut i absoluta nödfall.

Det går rykten om att försäkringsbolagen inte täcker bilskador när ett land infört nationellt nödläge.

Detta påstående avvisar försäkringsbolagens organisation UNESPA.

Bilförsäkringar täcker både ansvar och vagnskador medan landet är i nationellt nödläge.

Flera frågar om hemförsäkringen i Spanien täcker förlorade resor och hotellreservationer.

Det gör hemförsäkringen tyvärr inte.

Vi har också fått frågan om hemförsäkringen täcker förlorad inkomst, då en bostad inte kan hyras ut på grund av det nationella nödläget. Hemförsäkringen täcker förlorad hyresinkomst vid en skada i bostaden som omfattas av försäkringstäckningen och hyresgästen därför måste flytta ut ur bostaden. Detta gäller endast pågående uthyrning, inte kommande uthyrningar.