Viktig information till företagare

När det gäller pandemi täcker försäkringsbolagen inte de ekonomiska förluster man kan har pga stängning eller reducerad verksamhet. Har man inkluderat täckning för förlorad inkomst på sin företagsförsäkring är det täckning vid skador pga brand, stöld, vattenskador etc. I täckningen ingår inte perioder med nationellt nödläge pga pandemi.

Den statliga instansen Consorcio de Compensación de Seguros täcker naturkatastrofer, terrorism, uppror m.m. Förlorad inkomst pga pandemi kompenseras inte av denna instans.