Frågor vi får angående naturkatastroffonden

Fenomenet ”Gota Fría” har alltid funnits i Spanien, särskilt när hösten kommer. Det nya är att fenomenet har förvärrats under de senaste åren. Där många år kunde gå mellan de stora naturkatastroferna kan det nu hända flera gånger på ett år.

I september 2019 drabbades särskilt det sydöstra hörnet av Spanien. Översvämningarna motsvarade ett område större än Skåne. När Spanien drabbas av naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar och vulkanutbrott eftersom Kanarieöarna har vulkaner, täcker statens katastroffond ”El Consorcio de Compensación de Seguros”. När du drabbas av naturkatastrofer uppstår många frågor i samband med försäkringsskyddet.


 

Frågor vi får angående naturkatastroffonden

Fråga: Täcker min hemförsäkring översvämningar?

Svar: När du betalar din hemförsäkring ingår en avgift för den statliga katastroffonden ”El Consorcio de Compensación de Seguros”. Det är denna fond som betalar för skador orsakade av naturkatastrofer.
Fråga: Kan jag anmäla skadan till mitt försäkringsbolag?
Svar: Nej, skadan måste anmälas till katastroffonden. Om du har en hemförsäkring genom Kaas & Kirkemann försäkringsmäklare, hjälper vi dig med anmälan. Du kan få mer information på katastroffondens hemsida: www.consorseguros.es eller tel. +34 900 222 665. Under perioder med kraftiga översvämningar kan det vara svårt att komma igenom på telefon eller hemsidan på grund av överbelastning.

Fråga: Varför betalar inte mitt försäkringsbolag först ersättningen och sedan ordnar med återbetalning hos fonden?

Svar: Katastroffonden och försäkringsbolagen är helt oberoende. Katastroffonden är statlig och försäkringsbolagen är privata. Alla som har hemförsäkring betalar en avgift till den statliga katastroffonden. Förutom att försäkringsbolagen överlämnar avgiften till katastroffonden har de inget gemensamt samarbete.

Fråga: Vad ska jag göra om jag skadas av naturkatastrofer?

Svar: Vanligtvis drabbas tusentals människor när det inträffar naturkatastrofer. Därför måste du, så långt det är möjligt, försöka konfrontera omfattningen av skadan själv, inom de alternativ och måojligheter du har. Vid någon tidpunkt blir du kontaktad av en besiktningsman från katastroffonden. (Du måste ha tålamod. Det kan ta dagar eller veckor, beroende på omfattningen av naturkatastrofen). Besiktningsmannen vill se de materiella skadorna. Börja göra en lista över de förluster du har haft och sätt ett värde på alla skadade föremål. Spara fakturor på alla dina utgifter som du har i samband med skadan. Ta bilder av allt innan du börjar städa. Baserat på din information, fakturor och dokumentation kan du ofta komma fram till ett kompensationsbelopp tillsammans med fondens bedömare, samma dag som han / hon besöker hemmet.

Fråga: Tar det lång tid innan jag får ersättning från katastroffonden?

Svar: Det tar vanligtvis mellan en till tre månader från det ögonblick som besiktningsmannen får all information, fakturor och dokumentation från dig.

Fråga: Kan jag få ersättning från katastroffonden om jag inte har en hus- och / eller hemförsäkring?

Svar: Nej, det kan du inte. Om du inte har en hemförsäkring kan du ansöka om statlig kompensation hos kommunen. Denna process är lång och du måste vara beredd på att en eventuell kompensation inte matchar de förluster du har lidit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *