HÖGRE SKATT PÅ FÖRSÄKRINGAR FRÅN DEN 1 JANUARI 2021

En del försäkringsbolag i Spanien överraskades av att den spanska regeringen i december beslutade att förhöja skatten på försäkringar från 6% till 8%. Den nya skatten gäller från den 1 januari 2021.

Några försäkringstyper är inte påverkade av den högre skatten. Det gäller till exempel sjukförsäkringar. Den nya skatten kommer läggas till på de flesta skadeförsäkringar, som hem- och bilförsäkring.

Det ger lite extra arbete, då några försäkringsbolag redan hade informerat om premien på försäkringar med förfallodag i januari 2021, innan det beslutades om den nya skatten.

Vi kontaktar alla våra kunder som berörs av ändringarna på grund av den nya skatten i nästa vecka.

Skatt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *