Viltolyckor

Det är inte längre ovanligt att se en flock vildsvin i bostadskvarter eller på spanska vägar. De senaste åren har krockar med vildsvin ökat med 47%.

De flesta olyckor sker om natten eller på tidpunkter med dåliga ljusförhållanden. Även om det inte är mycket trafik mellan 0:00 och 7:00 sker 26% av olyckorna under dessa timmar.

Vad ska man göra vid viltolycka?

Följande råd är från DGT, den spanska Transportstyrelsen:

  • Undvik häftiga rörelser och sväng inte fram och tillbaka. Du kan förlora kontrollen över bilen och orsaka en olycka eller köra av vägen.
  • Om en kollision med ett djur är oundviklig, titta åt det håll du vill att bilen ska köra. Titta aldrig direkt på djuret. Bromsa och försök träffa djuret i vinkel (inte en frontalkollision).
  • Efter en viltolycka, stanna där det är möjligt på en säker plats vid sidan av vägen, märk ut platsen, sätt på dig en reflexväst, kontrollera bilens tillstånd och ring polisen för att rapportera händelsen. Gå aldrig nära det skadade djuret. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och rapportera det som hänt.

Täcker försäkringen viltolyckor?

I bilförsäkringar finns en tilläggstäckning för viltolyckor.

Om du har helförsäkring får du olyckan täckt under vagnskadetäckningen.

Om du inte är säker på om din försäkring täcker viltolyckor är du välkommen att kontakta oss.

jabalies 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *