VAD ÄR DU SOM BILÄGARE ANSVARIG FÖR OM BILEN KÖRS AV ANDRA?

Många hyr ut sin spanska bostad när den inte används. Men är det en bra idé att låta hyresgästerna låna din bil?

Ansvaret för en bil i Spanien följer bilens ägare. Här kan du läsa om vad du kan bli ansvarig för när du lånar ut din bil till andra.

SKADOR PÅ BIL OCH MÄNNISKOR

Om du lånar ut bilen till andra och bilen blir skadad är det din bilförsäkring som ska täcka skadan. Det innebär att det blir din bonus som påverkas och premien på din bilförsäkring kan stiga året efter. Vid flera skador under en försäkringsperiod kommer försäkringsbolaget sannolikt säga upp din försäkring till förfallodagen. Bilförsäkring är obligatoriskt, så när den ska tecknas om hos ett annat försäkringsbolag blir det troligen till ett pris för nybörjare.

BILKÖRNING OCH ALKOHOL ELLER NARKOTIKA

Om föraren av din bil är berusad när bilen används och skador orsakas kommer du inte få ersättning för bilens materiella skador. Personskador ersätts initialt av försäkringsbolaget och ersättning går till den som blivit skadad. Om det är allvarliga skador kan det bli tal om ersättningsbelopp för flera miljoner. När den skadade fått betalning blir du återbetalningsskyldig eftersom du är ägare till bilen. Det står nämligen tydligt i försäkringsvillkoren att det inte finns täckning om föraren är berusad vid skadetillfället.

ÅLDERSGRÄNS

Ofta finns det en åldersgräns i försäkringsvillkoren. Om bilen körs av en person som antingen är yngre än vad som är tillåtet enligt försäkringen, eller precis har tagit körkort, kan du också få återkrav på utbetalda belopp.

STÖLD AV BILEN

Om du har otur och föraren inte vill lämna tillbaka bilen kan du inte anmäla skadan under bilförsäkringens stöldskydd. Om du lånar ut bilen frivilligt och själv har lämnat över bilnycklarna är det inte fråga om inbrott eller stöld enligt försäkringsvillkoren.

FORTKÖRNINGSBÖTER

Fortkörningsböter blir utfärdade till bilens ägare, inte till bilföraren. Därmed blir du ansvarig för all fortkörning, parkeringsböter och så vidare, även om det inte är du som kör bilen.

VÅRT RÅD

Vi råder dig att endast låna ut din bil till personer som du känner väl och som du kan lita på. Det är också viktigt att personen uppfyller de krav försäkringsbolaget ställer på förarna. Om du är osäker på villkoren i din bilförsäkring när du lånar ut bilen till andra är du välkommen att kontakta oss för information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *