Hemförsäkring i Spanien

Hemförsäkring i Spanien

I Spanien finns fler försäkringsbolag på marknaden än i Skandinavien och därmed är utbudet också större. Det finns många webbsidor som jämför priser. Det är dock dumt att bara fokusera på priset eftersom en försäkring inte bara handlar om pris, utan mer om täckning i förhållande till priset. Om du köper ett par skor som är för små får du ont i fötterna den dag du använder skorna. Det samma gäller en hemförsäkring. Om försäkringssummorna är för låga, eller om det är många begränsningar i villkoren, får du inte bästa möjliga ersättning när du behöver använda försäkringen.

Boligforsikring i Spanien

Du kan kombinera täckningen på din hemförsäkring efter dina behov. Om du hyr bostaden behöver du bara försäkra dina personliga ägodelar. Om du äger bostaden kan du teckna både byggnad- och lösöretäckning. Försäkringen gäller också ditt ansvar som bostadsägare gentemot andra. Om du försäkrar lösöret täcker försäkringen även ditt ansvar som privatperson. Hela hushållet omfattas av den privata ansvarsförsäkringen – även hundar och katter.

Hus- och hemförsäkringar i Spanien – få en offert!

Hur kan en försäkring tecknas?

Hemförsäkringen kan tecknas online, i en spansk bank, direkt genom försäkringsbolaget, genom en försäkringsagent eller en försäkringsmäklare. Det finns också andra alternativ som i köpcenter etc. Om försäkringen tecknas på nätet, i en bank eller direkt hos försäkringsbolaget sker all kontakt angående ändringar, uppsägningar och skador mellan dig och försäkringsbolaget. Om du inte pratar spanska eller om du vill ha rådgivning när försäkringen tecknas är det en fördel att kontakta en försäkringsagent eller en försäkringsmäklare. Vid skador hjälper de flesta försäkringsagenter och försäkringsmäklare till med skaderegleringen.

Försäkringsagent vs försäkringsmäklare

Vad är det för skillnad mellan en försäkringsagent och en försäkringsmäklare? Försäkringsagenten får bara teckna försäkringar för ett försäkringsbolag och det är det försäkringsbolaget som är ansvarigt för försäkringsagentens handlingar. Försäkringsmäklaren är oberoende och kan fritt välja vilka försäkringsbolag som ska vara samarbetspartners. Till skillnad mot försäkringsagenter är försäkringsmäklare ansvariga för sina handlingar.

Kostar försäkringen mer hos en försäkringsagent eller försäkringsmäklare?

Man skulle kunna tro att en hemförsäkring och andra försäkringar som tecknas genom en försäkringsagent eller försäkringsmäklare kostar mer eftersom båda får provision från försäkringsbolagen. En försäkringsagent måste hålla sig till de prisalternativ som finns hos det försäkringsbolag den representerar, men försäkringen kostar inte mer än om du tecknar samma försäkring direkt hos försäkringsbolaget. Situationen är lite annorlunda mellan en försäkringsmäklare och ett försäkringsbolag. Du betalar inte mer i premie när du tecknar försäkringen genom en försäkringsmäklare heller, men försäkringsbolaget får konkurrens av de andra av mäklarens samarbetspartners och de anstränger sig därför extra för att kunna erbjuda bra priser, täckningar och service. Försäkringsmäklaren är oberoende och erbjuder försäkringar genom de försäkringsbolag som bäst möter kundernas behov.

Säkerhetsanordningar och stöldtäckning

När försäkringen tecknas är spanska försäkringsbolag intresserade av att känna till bostadens säkerhet. Bolagen vill veta om det finns galler för fönstren, om ytterdörren är en säkerhetsdörr, om alarm finns uppkopplat osv. Var försiktig med de upplysningar du ger försäkringsbolaget. Om det finns galler för några av fönstren, men inte alla, måste man svara nej på frågan om det finns galler. Galler blandas ofta ihop med persienner som kan rullas ner. Det är inte det samma. Galler ska vara av järn för att vara av säkerhetsmässig betydelse.
En säkerhetsdörr är en armerad dörr, vilket inte är det samma som en trädörr med säkerhetslås.
Larm är det bästa skyddet mot olaglig ockupation av bostaden. Tyvärr har husockupationer blivit en plåga i Spanien och de privata försäkringsbolagen täcker inte skador i förbindelse med ockupationen. Om du väljer att upplysa försäkringsbolaget om att det finns larm installerat måste det alltid aktiveras när det inte är någon hemma. Om larmcentralen inte kan bekräfta att larmet gick i gång vid ett inbrott och det står specificerat i försäkringsbrevet att bostaden har ett larmsystem blir ersättningen lägre eller i värsta fall täcks inte inbrottet av försäkringen. Det samma gäller om det står i försäkringen att bostaden har en säkerhetsdörr. En klassiker är också att dörren stängs igen, men inte blir låst med nyckel. Om dörren inte är låst med nyckel är mekanismen i säkerhetsdörren inte aktiverad. Detta kan också vara orsak till att försäkringsbolaget reducerar ersättningen eller avvisar inbrottet helt.

Täcker spanska försäkringar nyvärde?

De flesta försäkringsbolag täcker nyvärde. Många försäkringsbolag i Spanien betalar först marknadsvärdet och när de mottagit fakturor för alla utgifter betalas skillnaden mellan marknadsvärdet och nyvärdet ut.

Värdeföremål och smycken

Täckningen för värdeföremål och smycken varierar mycket från bolag till bolag. Hör därför alltid efter vilken täckning du har om du har smycken eller värdeföremål. Försäkringsbolagen betraktar följande som värdeföremål: Silverbestick, armbandsur, äkta mattor, ädelstenar och smycken, konst och tavlor, samlingar som tex mynt eller frimärken, antikviteter, vapen m.m.

Finns täckning för dolda rör?

Vattenskador från dolda rör täcks. Om orsaken till en vattenskada i hemmet är på grund av ett rör som gått sönder för att det behöver bytas ut täcker försäkringsbolagen bara den del av röret som gått sönder. Om röret skulle gå sönder igen och det inte blivit utbytt under tiden täcker försäkringsbolagen inte den nya skadan.

Vad händer om grannen får en vattenskada från min lägenhet?

Om vattenskadan kommer från privata rör i din lägenhet är det din privata hemförsäkring som betalar ersättning till grannen. Bostadsföreningens fastighetsförsäkring täcker om vattenskadan kommer från gemensamma rör eller gemensamma områden.

Om vattenskadan kommer från din terrass måste du ta reda på om din terrass hör till föreningens gemensamma områden och du har nyttjanderätt eller om terrassen är privat. Denna information hittar du i lagfarten. Beroende på vad det står där är det antingen din privata hemförsäkring eller föreningens försäkring som ersätter skadan.

Kan man välja olika maxbelopp på försäkringssummorna?

I Spanien försäkrar du bostadens återuppbyggnadskostnad.
När du ska beräkna ditt lösöres värde ska du också räkna med vitvaror och köksskåp då de räknas som lösöre i Spanien.

Katastroffonden ”Consorcio de Compensación de Seguros”

I premien på din hemförsäkring finns en avgift som går till den statliga katastroffonden ”Consorcio de Compensación de Seguros”. Om tex källaren blir översvämmad på grund av extremt regnväder och området du bor i blir deklarerat naturkatastrofdrabbat är det inte ditt försäkringsbolag som besiktigar och ersätter skadorna i din bostad. Reklamationen går direkt till katastroffonden. Skador på grund av jordskalv täcks också av denna fond.