Försäkring i Spanien

Hus- och hemförsäkring i Spanien

Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklare
Först och störst i Spanien

Fyll i formuläret så skickar vi dig en offert på hus- och hemförsäkring.

Värt att veta om hemförsäkring i Spanien

Våra hus- och hemförsäkringar kan kombineras efter behov. Man kan välja att teckna försäkring för byggnaden, lösöret eller att kombinera båda i samma försäkring. I våra lösöresförsäkringar är en ansvarsförsäkring för hushållet alltid inkluderad.

Oavsett om din bostad är ett fast boende eller en semesterbostad kan vi hitta en försäkringslösning som passar dina individuella behov.

Om det finns banklån på egendomen sätter vi din bank som förmånstagare och skickar en kopia av din försäkring till banken. Denna service är gratis.

Bor du i en bostadsrättsförening där ni har en gemensam försäkring för byggnaden, i Spanien kallad ”comunidadförsäkring”, kan ni hos Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklare få stora rabatter på era individuella hemförsäkringar om comunidadförsäkringen är tecknad hos oss.

Hos Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklare får du personlig service på ditt eget språk utan extra avgifter.

Kontakta oss för mer information om våra hus- och hemförsäkringar och fördelaktiga priser.

Värt att veta om hemförsäkring i Spanien

Våra hus- och hemförsäkringar i Spanien kan kombineras efter behov. Man kan välja att teckna försäkring för byggnaden, lösöret eller att kombinera båda i samma försäkring. I våra lösöresförsäkringar är en ansvarsförsäkring för hushållet alltid inkluderad.

Oavsett om din bostad är ett fast boende eller en semesterbostad kan vi hitta en försäkringslösning som passar dina individuella behov.

Om det finns banklån på egendomen sätter vi din bank som förmånstagare och skickar en kopia av din försäkring till banken. Denna service är gratis.

Bor du i en bostadsrättsförening där ni har en gemensam försäkring för byggnaden, i Spanien kallad ”comunidadförsäkring”, kan ni hos Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklare få stora rabatter på era individuella hemförsäkringar om comunidadförsäkringen är tecknad hos oss.xt

Var kan man teckna hemförsäkring i Spanien?

Hemförsäkringen kan tecknas online, i en spansk bank, direkt hos försäkringsbolaget, genom en försäkringsagent eller en försäkringsmäklare. Det finns också andra alternativ som köpcenter osv. Om försäkringen tecknas online, i en bank eller direkt hos försäkringsbolaget sker allt rörande försäkringen, som ändringar, uppsägning och skador, direkt mellan dig och försäkringsbolaget. Om du inte pratar spanska, om du vill ha rådgivning när försäkringen tecknas, eller om du vill ha hjälp vid en försäkringsskada, är det en fördel att kontakta en försäkringsagent eller försäkringsmäklare.

Försäkringsagent vs. försäkringsmäklare

Vad är skillnaden mellan en försäkringsagent och en försäkringsmäklare?
Försäkringsagenten får bara teckna försäkringar åt ett försäkringsbolag, vilket begränsar utbudet av försäkringar. Försäkringsbolaget ansvarar för försäkringsagentens handlingar.
Försäkringsmäklare är oberoende och kan fritt välja vilka försäkringsbolag de ska samarbeta med. Till skillnad från försäkringsagenten är försäkringsmäklaren ansvarig för sina handlingar.

Kostar försäkringen mer hos en försäkringsmäklare?

Det kan verka logiskt att en hemförsäkring, och alla andra typer av försäkringar tecknade genom en försäkringsmäklare, skulle kosta mer eftersom försäkringsmäklaren får provision från försäkringsbolagen. Eftersom försäkringsmäklaren är oberoende konkurrerar försäkringsbolagen med varandra. De anstränger sig därför extra för att försäkringsmäklaren ska kunna erbjuda bra priser, täckning och service. Trots att det låter för bra för att vara sant är täckning och pris hos en försäkringsmäklare ofta bättre än om du vänder dig direkt till ett försäkringsbolag. En stor undersökning visar bland annat att kunder hos försäkringsmäklare sparar upp till 44% på sin bilförsäkring. Artikeln (som kommer från en rikstäckande spansk tidning) kan du hitta på vår Facebooksida. Artikeln (som kommer från en rikstäckande spansk tidning) kan du hitta på vår Facebooksida.

Säkerhetsanordningar och inbrottstäckning

När försäkringen tecknas vill de spanska försäkringsbolagen veta vad bostaden har för säkerhet. De vill veta om det finns galler för fönstren, om ytterdörren är en säkerhetsdörr, om larm finns installerat osv. Var försiktig med de upplysningar du ger försäkringsbolaget. Om det finns galler för några fönster, men inte alla, ska det svaras nej på frågan om det finns galler för fönstren.
Galler blir ofta förväxlade med persienner som kan rullas upp. Det är inte det samma. Gallren ska vara av järn för att de ska ha inverkan på säkerheten.

En säkerhetsdörr är en armerad dörr, vilket inte är det samma som en trädörr med säkerhetslås.
Larm är det bästa skyddet mot olaglig ockupation av bostaden. Tyvärr har husockupation blivit en landsplåga och de privata försäkringsbolagen täcker inte skador i samband med ockupation. Om du väljer att informera försäkringsbolaget om att det finns larm installerat måste detta alltid aktiveras när det inte är någon hemma. Om larmcentralen inte kan bekräfta att larmet gick i gång vid ett inbrott, och det står i försäkringsbrevet att bostaden är säkrad med larmsystem, kommer ersättningen antingen reduceras eller i värsta fall helt nekas. Det samma gäller om det står i försäkringen att bostaden har en säkerhetsdörr. Det är en klassiker att dörren slås igen men inte blir låst med nyckel. Om dörren inte blir låst med nyckel är mekanismen i en säkerhetsdörr inte aktiverad. Detta kan också vara en orsak till att försäkringsbolaget reducerar ersättningen eller inte alls täcker inbrottet.

Täcker spanska hemförsäkringar nyvärde?

De flesta försäkringsbolag täcker nyvärdet. Många försäkringsbolag i Spanien betalar först ut marknadsvärdet. När de fått fakturor för alla utgifter betalas skillnaden mellan marknadsvärdet och nyvärdet ut.

Värdeföremål och smycken

Täckning för värdeföremål och smycken varierar mycket från bolag till bolag. Undersök därför alltid vad du har för täckning om du har smycken eller värdeföremål. Försäkringsbolagen betraktar följande föremål som värdeföremål och smycken: silverbestick, armbandsur, äkta mattor, ädelstenar och smycken, konst och tavlor, samlingar som tex mynt och frimärken, antikviteter, vapen med mera.

Täcks inbyggda rör?

Vattenskador från inbyggda rör är täckta av försäkringen. Om du har en vattenskada i bostaden och orsaken är en vattenledning som gått sönder för att den är gammal och behöver bytas ut täcker försäkringsbolagen bara den del av röret som gått sönder. Om du får samma typ av skada igen och ledningarna ännu inte blivit utbytta täcker försäkringsbolagen inte skadan, på grund av dåligt underhåll av bostaden.

Vad händer om grannen får en vattenskada från min lägenhet?

Om vattenskadan kommer från privata vattenledningar i din lägenhet är det din privata hemförsäkring som betalar ersättningen till din granne. Bostadsrättsförsäkringen täcker om vattenskadan kommer från gemensamma ledningar eller gemensamma utrymmen.
Om vattenskadan kommer från din terrass måste du ta reda på om din terrass tillhör gemensamt område med privat nyttjanderätt. Denna information hittar du i din bostads lagfart. Beroende på vad som står där är det antingen din privata försäkring eller bostadsrättsförsäkringen som ersätter skadan.

Kan man välja olika maxbelopp på försäkringssummorna?

I Spanien försäkrar du bostaden till nyvärde. När du ska beräkna värdet på ditt lösöre i ett spanskt försäkringsbolag ska vitvaror och köksskåp också räknas med.

Personlig skadereglerare hos Kaas & Kirkemann

Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklare har en egen skadeavdelning. Alla pratar skandinaviska. Du får en skadereglerare som hjälper dig med ditt skadeärende från det att skadan inträffat fram till att den avslutas. Om du inte är överens med försäkringsbolagets värdering får du professionell hjälp och rådgivning från vår skadeavdelning, vilket för många har inneburit att advokatkostnader inte varit nödvändiga. Servicen från vår skadeavdelning har ingen extra kostnad.

Kaas & Kirkemanns 24-timmars nödassistans

En skada kommer alltid olägligt. Hela situationen blir ännu mer besvärlig om skadan sker utanför vanliga öppettider. Många kunder har under åren haft stor glädje av Kaas & Kirkemanns 24-timmars nödassistans. Utöver att ge råd och vägledning på ett skandinaviskt språk i skadesituationen hjälper vi också till med att beställa hantverkare om det uppstår akut skada i hemmet. Har du tecknat bilförsäkringen hos oss hjälper vi också till med vägassistans.
Den årliga avgiften för Kaas & Kirkemanns 24-timmars nödassistans är 24,80€ inkl. moms. Du kan använda ditt årliga abonnemang till både bil- och hemförsäkringar tecknade hos Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklare.

Katastroffonden ”Consorcio de Compensación de Seguros”

När du betalar din hemförsäkring betalas också automatiskt en avgift som går till den statliga katastroffonden ”Consorcio de Compensación de Seguros”. Om till exempel källaren översvämmas på grund av extremt kraftigt regn, och området där du bor blir deklarerat katastrofområde, är det inte ditt försäkringsbolag som värderar och ersätter skadorna i din bostad. Skadeärendet går i stället via katastroffonden. Skador på grund av jordskalv täcks också av fonden. Om din hemförsäkring är tecknad hos Kaas & Kirkemann hjälper vi dig med anmälan till katastroffonden.

Försäkringsskatt

Avgiften till katastroffonden läggs som nämnt till i premien på hemförsäkringen. Utöver denna avgift betalar du också skatt till den spanska staten varje gång du betalar din premie. Skatten på hemförsäkringar är idag 8%.

Uppsägning av hemförsäkring i Spanien

En hemförsäkring ska sägas upp skriftligt en månad innan huvudförfallodagen. Om försäkringen till exempel betalas kvartalsvis är det betalningsformen som är kvartalsvis, inte försäkringsperioden. En hemförsäkring är enligt spansk försäkringslag ett årligt kontrakt som har en årsförfallodag.
Om du säljer bostaden mitt under en försäkringsperiod har du inte rätt att få tillbakabetalning på premien. Detta i enlighet med spansk försäkringslag, som skiljer sig mycket från skandinaviska normer. För dig som har tecknat hemförsäkringen genom Kaas & Kirkemann har vi avtal med de försäkringsbolag vi arbetar med angående tillbakabetalning av premie om du säljer bostaden under en försäkringsperiod.

(+34) 952 47 83 83

E-post

kaaskirk@kaaskirkemann.com

}

Öppettider

Måndag till torsdag: 10:00 – 14:00 och 15:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 14:00

Sommartid juli och augusti:
10:00 – 14:00

Adress

Centro Idea. Ctra. de Mijas, km. 3,6. 29650 Mijas

Vi samarbetar med:
forsikringsselskaber

Vårt auktoriseringsnummer är CJ/0038.
Vi har varit medlemmar av Försäkringskollegiet i Málaga sedan 1999 (Colegio de Mediadores de Seguros) och Aunna Asociación.