Samtyckeförklaring

Varför ska jag/vi ge vårt samtycke?
Enligt personuppgiftslagen ska du och din maka/make/sambo samt hemmaboende barn över 18 år ge samtycke till att Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklarverksamhet får tillgång till upplysningar om dina och ditt hushålls försäkringsförhållanden som är och kommer att bli registrerade på vår adress i Centro Idea, Ctra. de Mijas km 3.6, 29650 Mijas. De försäkringsbolag vi arbetar med och som du har tecknat försäkring hos kommer också registrera dina personliga upplysningar.

Vad händer om jag inte vill ge mitt samtycke?
Om vi inte får ditt samtycke kan Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklarverksamhet inte utöva kundadministration såsom att teckna och ändra försäkringar enligt dina önskemål. Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklarverksamhet kommer heller inte kunna ge försäkringsrådgivning, hjälpa till med skadereglering och marknadsföra försäkringarna. Det vill säga att du inte kan bli/fortsätta vara försäkrad genom Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklarverksamhet.

Vad kommer upplysningarna användas till?
Upplysningarna kommer användas av Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklarverksamhet till kundinformation, rådgivning, hantering av dina försäkringar och marknadsföring.

Kommer jag nu bli “spammad” med en massa reklam?
Nej, all marknadsföring sker på initiativ av Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklarverksamhet.

Vem får tillgång till mina personliga upplysningar?
Det är bara Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklarverksamhet och de försäkringsbolag vi arbetar med som får tillgång till dina personliga upplysningar.

Blir mina personliga upplysningar utlämnade till andra?
Nej, dina personliga upplysningar blir inte utlämnade till andra.

Hur ofta ska jag  fylla i en samtyckeförklaring?
Du ska bara fylla i en samtyckeförklaring en gång, eftersom samtyckeförklaringen gäller så länge som du har dina försäkringar i Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklarverksamhet.

Kan jag ta tillbaka mitt samtycke?
Ja, du kan när du vill ta tillbaka ditt samtycke. Detta betyder dock att det inte är möjligt för dig att vara försäkrad genom Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklarverksamhet och få hjälp med skadereglering framöver.

Klicka här för att hämta en samtyckeförklaring.