Hemförsäkring i Spanien

Hemförsäkring i Spanien

Boligforsikring i Spanien

I Spanien finns fler försäkringsbolag på marknaden än i Skandinavien och därmed är utbudet också större. Det finns många webbsidor som jämför priser. Det är dock dumt att bara fokusera på priset eftersom en försäkring inte bara handlar om pris, utan mer om täckning i förhållande till priset. Om du köper ett par skor som är för små får du ont i fötterna den dag du använder skorna. Det samma gäller en hemförsäkring. Om försäkringssummorna är för låga, eller om det är många begränsningar i villkoren, får du inte bästa möjliga ersättning när du behöver använda försäkringen.

Du kan kombinera täckningen på din hemförsäkring efter dina behov. Om du hyr bostaden behöver du bara försäkra dina personliga ägodelar. Om du äger bostaden kan du teckna både byggnad- och lösöretäckning. Försäkringen gäller också ditt ansvar som bostadsägare gentemot andra. Om du försäkrar lösöret täcker försäkringen även ditt ansvar som privatperson. Hela hushållet omfattas av den privata ansvarsförsäkringen – även hundar och katter.

Hus- och hemförsäkringar i Spanien – få en offert!

Hur kan en försäkring tecknas?

Hemförsäkringen kan tecknas online, i en spansk bank, direkt genom försäkringsbolaget, genom en försäkringsagent eller en försäkringsmäklare. Det finns också andra alternativ som i köpcenter etc. Om försäkringen tecknas på nätet, i en bank eller direkt hos försäkringsbolaget sker all kontakt angående ändringar, uppsägningar och skador mellan dig och försäkringsbolaget. Om du inte pratar spanska eller om du vill ha rådgivning när försäkringen tecknas är det en fördel att kontakta en försäkringsagent eller en försäkringsmäklare. Vid skador hjälper de flesta försäkringsagenter och försäkringsmäklare till med skaderegleringen. Fortsätt läsa

VAD ÄR DU SOM BILÄGARE ANSVARIG FÖR OM BILEN KÖRS AV ANDRA?

Många hyr ut sin spanska bostad när den inte används. Men är det en bra idé att låta hyresgästerna låna din bil?

Ansvaret för en bil i Spanien följer bilens ägare. Här kan du läsa om vad du kan bli ansvarig för när du lånar ut din bil till andra.

SKADOR PÅ BIL OCH MÄNNISKOR

Om du lånar ut bilen till andra och bilen blir skadad är det din bilförsäkring som ska täcka skadan. Det innebär att det blir din bonus som påverkas och premien på din bilförsäkring kan stiga året efter. Vid flera skador under en försäkringsperiod kommer försäkringsbolaget sannolikt säga upp din försäkring till förfallodagen. Bilförsäkring är obligatoriskt, så när den ska tecknas om hos ett annat försäkringsbolag blir det troligen till ett pris för nybörjare.

BILKÖRNING OCH ALKOHOL ELLER NARKOTIKA

Om föraren av din bil är berusad när bilen används och skador orsakas kommer du inte få ersättning för bilens materiella skador. Personskador ersätts initialt av försäkringsbolaget och ersättning går till den som blivit skadad. Om det är allvarliga skador kan det bli tal om ersättningsbelopp för flera miljoner. När den skadade fått betalning blir du återbetalningsskyldig eftersom du är ägare till bilen. Det står nämligen tydligt i försäkringsvillkoren att det inte finns täckning om föraren är berusad vid skadetillfället.

ÅLDERSGRÄNS

Ofta finns det en åldersgräns i försäkringsvillkoren. Om bilen körs av en person som antingen är yngre än vad som är tillåtet enligt försäkringen, eller precis har tagit körkort, kan du också få återkrav på utbetalda belopp.

STÖLD AV BILEN

Om du har otur och föraren inte vill lämna tillbaka bilen kan du inte anmäla skadan under bilförsäkringens stöldskydd. Om du lånar ut bilen frivilligt och själv har lämnat över bilnycklarna är det inte fråga om inbrott eller stöld enligt försäkringsvillkoren.

FORTKÖRNINGSBÖTER

Fortkörningsböter blir utfärdade till bilens ägare, inte till bilföraren. Därmed blir du ansvarig för all fortkörning, parkeringsböter och så vidare, även om det inte är du som kör bilen.

VÅRT RÅD

Vi råder dig att endast låna ut din bil till personer som du känner väl och som du kan lita på. Det är också viktigt att personen uppfyller de krav försäkringsbolaget ställer på förarna. Om du är osäker på villkoren i din bilförsäkring när du lånar ut bilen till andra är du välkommen att kontakta oss för information.

Viltolyckor

Det är inte längre ovanligt att se en flock vildsvin i bostadskvarter eller på spanska vägar. De senaste åren har krockar med vildsvin ökat med 47%.

De flesta olyckor sker om natten eller på tidpunkter med dåliga ljusförhållanden. Även om det inte är mycket trafik mellan 0:00 och 7:00 sker 26% av olyckorna under dessa timmar.

Vad ska man göra vid viltolycka?

Följande råd är från DGT, den spanska Transportstyrelsen:

  • Undvik häftiga rörelser och sväng inte fram och tillbaka. Du kan förlora kontrollen över bilen och orsaka en olycka eller köra av vägen.
  • Om en kollision med ett djur är oundviklig, titta åt det håll du vill att bilen ska köra. Titta aldrig direkt på djuret. Bromsa och försök träffa djuret i vinkel (inte en frontalkollision).
  • Efter en viltolycka, stanna där det är möjligt på en säker plats vid sidan av vägen, märk ut platsen, sätt på dig en reflexväst, kontrollera bilens tillstånd och ring polisen för att rapportera händelsen. Gå aldrig nära det skadade djuret. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och rapportera det som hänt.

Täcker försäkringen viltolyckor?

I bilförsäkringar finns en tilläggstäckning för viltolyckor.

Om du har helförsäkring får du olyckan täckt under vagnskadetäckningen.

Om du inte är säker på om din försäkring täcker viltolyckor är du välkommen att kontakta oss.

jabalies 1

MALAGAPROVINSEN BLEV HÅRT DRABBAD AV STORMEN FILOMENA

Stormen Filomena har inte bara satt sina spår i Madrid. Malagaprovinsen blev också hårt drabbad av stormen med våldsamma regnmängder och hagel.

Vi vet att många av er inte kan komma till Spanien på grund av pandemin. Det vore därför bra att få en kontaktperson att kontrollera att allt är i ordning med din bil och/eller bostad. Har du ingen kontaktperson finns det flera skandinaviska firmor i Malagaprovinsen som erbjuder denna service. De håller ett öga på privata bostäder när man själv inte är på plats.

Var extra uppmärksam om din bil står i garage i källarplan, om du har egen källare eller om du har förråd i källarutrymme.

Om du bor i lägenhet som ligger högst upp i huset är det också en god idé att kontrollera att allt är i ordning med tak och ytterväggar.

När det regnar så våldsamt kan det hända att vattnet pressas in under ytterdörren eller runt fönstren.

Det är många som ringer oss nu. Om du behöver kontakta oss men inte kommer igenom på telefon, skriv ett mail, så kontaktar vi dig så snabbt som möjligt.

image001 2

HÖGRE SKATT PÅ FÖRSÄKRINGAR FRÅN DEN 1 JANUARI 2021

En del försäkringsbolag i Spanien överraskades av att den spanska regeringen i december beslutade att förhöja skatten på försäkringar från 6% till 8%. Den nya skatten gäller från den 1 januari 2021.

Några försäkringstyper är inte påverkade av den högre skatten. Det gäller till exempel sjukförsäkringar. Den nya skatten kommer läggas till på de flesta skadeförsäkringar, som hem- och bilförsäkring.

Det ger lite extra arbete, då några försäkringsbolag redan hade informerat om premien på försäkringar med förfallodag i januari 2021, innan det beslutades om den nya skatten.

Vi kontaktar alla våra kunder som berörs av ändringarna på grund av den nya skatten i nästa vecka.

Skatt

Vår Reseförsäkring Täcker Covid-19

VÅR RESEFÖRSÄKRING TÄCKER COVID-19
NÄR DU RESER TILL SPANIEN

Många vill resa men gör inte det på grund av att myndigheterna avråder från resor till vissa länder.
Vi samarbetar med ett stort internationellt försäkringsbolag som täcker även om UD avråder från resor till ditt resmål.
Vår försäkring kräver inte att du i första hand ska kontakta ett statligt sjukhus för behandling om du reser inom EU.

Är du resident i Spanien täcker vi Covid-19 när du reser
i och utanför Spanien.

Om du bor i Danmark, Norge eller Sverige och du reser till Gran Canaria, Teneriffa, Mallorca, Málaga, Alicante,
Barcelona, Madrid eller någon annan region i Spanien så täcker vår reseförsäkring om du skulle bli sjuk i Covid-19
under resan.

Här hittar du en sammanfattning på svenska.

Försäkringsvillkoren (finns på engelska).

Det går att lägga till täckning för avbeställning. Inkluderar du avbeställningsskydd och därefter blir sjuk i Covid-19 eller annan sjukdom får du resans kostnad tillbakabetald. Tänk på att avbeställningsskyddet ska tecknas så snart du fått bekräftat beställningen av din resa.

Reseförsäkring Covid-19 Fortsätt läsa

Video: Hur skadeanmälan ska utfyllas

Video skadeanmälan

Det är aldrig roligt att vara inblandad i en trafikolycka. Det är också normalt att vara osäker på hur skadeanmälan ska utfyllas.

I detta filmklipp kan du se hur skadeanmälan ska utfyllas och få goda råd så du inte skriver under något som är fel. Är skadeanmälan underskriven av båda parter är denna nämligen bindande, även om informationen inte är korrekt.

Hur skadeanmälan ska utfyllas

Täcker privata reseförsäkringar när det är epidemi?

Vi har fått många frågor kring reseförsäkring och täckning av det blå EU-sjukförsäkringskortet i samband med coronaviruset.

Oavsett om du bor i Sverige, Danmark, Norge eller Spanien så täcker vår reseförsäkring alla destinationer med undantag för länder med oroligheter/krig eller hög sjukdomsrisk.

Covid-19 är just nu en epidemi och täcks därför för närvarande inte av de reseförsäkringar som vi kan erbjuda från de försäkringsbolag som vi samarbetar med. Villkoren kan dock ändras från dag till dag. Så snart det är täckning för Covid-19 informerar vi om detta på vår webbplats: www.kaaskirkemann.com under ”Nyheter och Information”. Andra sjukdomar som uppstått akut kommer att omfattas av försäkringen i samband med resa. Fortsätt läsa

Reseförsäkring om jag åker till Spanien under sommaren 2020?

Kan jag teckna en reseförsäkring om jag åker till Spanien under sommaren 2020?

Rejseforskring Spanien

Vi har fått många förfrågningar angående reseförsäkring och EU-kortets täckning i förbindelse med att de svenska myndigheterna avråder från icke-nödvändiga resor i hela världen fram till den 15 juli 2020.

Oavsett om du är bosatt i Danmark, Norge, Sverige eller Spanien, täcker vår reseförsäkring till alla destinationer, förutom land i oroligheter/krig och med allvarliga hälsorisker.

COVID-19 är just nu en epidemi och du har därför inte täckning i vår reseförsäkring om du skulle bli sjuk i COVID-19 under din resa. Annan akut sjukdom omfattas dock av försäkringstäckningarna under din resa.

Klicka här för att se smittorisken för COVID-19 i olika länder i världen.

Resa till Spanien eller till annat land i EU

Går din resa till Spanien eller annat land i EU och du har det europeiska sjukförsäkringskortet är du täckt på samma villkor som medborgarna i det land du upphåller dig i. Detta gäller också om du får COVID-19. Tänk på att behandling inte alltid är gratis. Kortet täcker inte hemtransport. Det gäller inte heller hemtransport av avlidna.
Den privata reseförsäkringen täcker inte hemtransport för COVID-19-patienter så länge sjukdomen är betraktad som en epidemi. Hemtransport vid andra sjukdomar, olyckor och dödsfall, som inte har med en epidemi att göra, täcks av försäkringen.

Beställer du reseförsäkring med avbeställningsskydd finns täckning om du inte kan resa på grund av sjukdom. Du har också täckning om sjukdomen är COIVD-19, men det måste då vara vid sjukhusinläggning eller läkarordinerad isolering. Karantän är inte en avbeställningsberättigad orsak.