Regler om transparens

Webplatsansvarig: Kaas & Kirkemann Försäkringsmäklare.
Adress: Centro Idea, Ctra. De Mijas km. 3,6, 29650 Mijas (MA), Spanien.
E-post: info@kaaskirkemann.com og kaaskirk@kaaskirkemann.com.
Tel: + 34 952 47 83 83.
CIF (Skatte-ID): B-29754520
Registrering hos Generaldirektoratet för Försäkringar: CS-J/0038.

Vilka kriterier använder vi för att välja och jämföra produkter från försäkringsbolagen?
Försäkringsmäklare är de enda professionella experterna med titel och behörighet att ge dig råd från den strängaste oberoendet och opartiskheten när det gäller försäkringsbolagen. Därför är den rådgivning du får från oss baserad på en objektiv analys som generellt omfattar försäkringsavtal som erbjuds av tillräckligt många försäkringsbolag på marknaden. Detta innebär en noggrann övervägande för att anpassa din förfrågan och individuella önskemål, där vi strävar efter att hitta en korrekt anpassad rekommendation av täckning för dina krav och behov.

Vi förhandlar distributionsavtal med försäkringsbolag, både allmänna och specialiserade, som är kapabla att erbjuda de bästa försäkringsprodukterna. Detta ger oss möjlighet att rekommendera det mest lämpliga alternativet enligt dina behov.

Utöver den erfarenhet vi har fått genom åren och den kunskap vi har inom sektorn kommer de kriterier som beaktas för att välja försäkringsbolag och för att etablera kommersiella relationer för att placera risker att vara baserade på följande förutsättningar:

  • Vi utvärderar om försäkringsbolaget är solvent och om bolagets produkter som vi avser att distribuera är godkända av Generaldirektoratet för Försäkring och Pensionsfonder.
  • Vi utvärderar villkoren i försäkringsavtalen för de försäkringstyper som är av intresse för våra kunder. Detta inkluderar undersökning av täckning, undantag, självrisk, priser och övriga villkor samt bedömning av aspekter som service, kundtjänst och skadehantering vid skada.

Försäkringsbolag vi samarbetar med och våra avtalsvillkor med distributören:
Enligt lagstiftningen om försäkringsdistribution ingår vi avtal med försäkringsbolag för att säkerställa de bästa villkoren för distribution av produkter, utan att dessa avtal på något sätt påverkar vår oberoende som rådgivare. Vi värnar om våra kunder och inte försäkringsbolagen. Baserat på dessa kommersiella avtal ger vi potentiella försäkringstagare möjlighet att teckna försäkringsprodukter från följande försäkringsbolag:
Aegon
Bupa Global
DKV
FIATC
Helvetia
Hiscox
IRIS Global
Liberty Seguros (Generalli)
Mapfre
Occident
Previsión Médica
Previsora General
Reale
Surne
Zurich

Hur mycket kostar vår tjänst:
Generellt sett har den tjänst vi tillhandahåller ingen kostnad för kunden. Enligt lagen som reglerar vår verksamhet erhåller försäkringsmäklaren ersättning i form av provision från försäkringsbolaget.

I vissa fall, vid komplexa produkter eller vid försäljning av investeringsbaserade försäkringsprodukter, kan vi ta ut en avgift som i förväg meddelas skriftligt till kunden, där vi anger beloppet eller beräkningsmetoden. I sådana fall utfärdar vi en separat faktura utöver premiebetalningen.

Transparent prissättning
Vi kommer att tillhandahålla tydlig information om priset på våra produkter och tjänster, inklusive eventuella avgifter eller kostnader som kan tillkomma. Vi åtar oss att undvika dolda avgifter eller oväntade kostnader.

Kaas & Kirkemanns 24-timmars Nödassistans:
Kaas & Kirkemanns 24-timmars nödassistans är en tjänst och inte en försäkring. Denna tjänst erbjuder hjälp på svenska i nödsituationer, såsom assistans vid bilhaveri, reparation av akuta skador i hemmet och liknande utanför våra kontorstider. Priset för ett årligt abonnemang på Kaas & Kirkemanns 24-timmars nödassistans är 28,80 EUR. Om du använder tjänsten utan att ha ett abonnemang kostar det 84,70 EUR.
Denna tjänst är reserverad för våra kunder som antingen har tecknat en bilförsäkring eller hemförsäkring. Tjänsten är inte tillgänglig för personer som inte är våra kunder.

Försäkringar tecknade virtuellt (antingen livs- eller skadeförsäkring):
Som försäkringstagare har du rätt att ångra tecknandet av försäkringen utan att ange någon anledning och utan påföljande avgifter, så länge det inte är ett av följande undantag:

  • Försäkringar där försäkringstagaren tar på sig investeringsrisk eller där den garanterade avkastningen beror på de investeringar som är kopplade till kontraktet (unit-linked försäkringar).
  • Reseförsäkringar eller bagageförsäkringar med en varaktighet på mindre än en månad.
  • Korttidsförsäkringar med en kortare varaktighet än ångerfristen.
  • Obligatoriska försäkringar för försäkringstagaren.
  • Pensionsplaner (livförsäkringar som har samma funktion och syfte som pensionsbesparingar).

Önskan om återkallelse måste skickas skriftligt till försäkringsbolaget inom en period av 14 dagar (skadeförsäkring) eller 30 dagar (livförsäkring) från den tidpunkt då försäkringstagaren underrättades om att kontraktet har ingåtts, eller från mottagandet av kontraktsinformationen om mottagandet sker senare.

Klagomålsnämnd
Vi har en extern kundtjänstavdelning som hanterar klagomål och reklamationer. Klagomålet kommer att lösas inom en maximal period av 2 månader.
Du kan kontakta:
AUNNA DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
C/ Doctor Fleming 53
28036 Madrid
Tlf. +34 910 339 615
atencionalcliente@aunnaasociacion.es
www.aunnaasociacion.es

Om beslutningen inte är tillfredsställande eller inte löses inom tidsramen kan du kontakta Generaldirektoratet för försäkring och pensionsfonds klagoservice på följande sätt:

  • Skriftligt genom att skicka din förfrågan till Generaldirektoratet för Försäkring och Pensionsfonds klagoservice, beläget på Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid.
  • Elektroniskt med digital signatur via Generaldirektoratet för Försäkring och Pensionsfonds webbplats på https://dgsfp.mineco.gob.es.

Denna genomskinlighetspolicy kontrolleras årligen och ändras vid behov.
Lagstiftningen om genomskinlighetspolicy är giltig från februari 2020.

(+34) 952 47 83 83

E-post

kaaskirk@kaaskirkemann.com

}

Öppettider

Måndag till torsdag: 10:00 – 14:00 och 15:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 14:00

Sommartid juli och augusti:
10:00 – 14:00

Adress

Centro Idea. Ctra. de Mijas, km. 3,6. 29650 Mijas

Vi samarbetar med:
forsikringsselskaber

Vårt auktoriseringsnummer är CJ/0038.
Vi har varit medlemmar av Försäkringskollegiet i Málaga sedan 1999 (Colegio de Mediadores de Seguros) och Aunna Asociación.