Informasjon vedrørende skader

Velg forsikring

Bilforsikring

Har du en skade og står overfor en motpart, skal du fylle ut en skademelding. Det har ingen betydning om du skriver din personlige informasjon på høyre eller venstre side av skademeldingen. Det har heller ingen betydning om du får originalen eller den underliggende kopien av skademeldingen. Det er den spanske skademeldingen du skal fylle ut, og har du ikke den danske oversettelsen, kan du klikke her for å hente en kopi. Klik her for å hente skademeldingen på dansk. Deretter skal du levere inn skademeldingen til Kaas & Kirkemann så snart du har mulighet for det, og senest innen for 7 dager fra skadetidspunktet.

Blir bilen din stjålet skal du melde det til politiet, og gi Kaas & Kirkemann en kopi av politianmeldelsen så raskt som mulig, og senest innen 7 dager fra skadetidspunktet.

Er bilen ikke funnet innen 40 dager trenger vi en del dokumentasjon for at du kan få utbetalt erstatning. Kontakt vårt kontor og få informasjon om hvilken dokumentasjon som er påkrevd.

Behøver du autohjelp, skal du ha klart følgende informasjon før du ringer:

Bilens registreringsnummer
Bilens merke og modell
Polisenr.
Den nøyaktige adressen hvor bilen befinner seg
Navn og NIE-nr. på forsikringstaker

- Nødassistanser direkte til forsikringsselskapene:

Fiatc: 900 302 020
Helvetia: +34 913 939 057 & +34 913 939 080
Liberty Seguros: 900 101 369. Utenfor Spania: +34 934 955 125
Mapfre: +34 918 365 365
Plus Ultra: 917 83 83 83
Reale: 902 400 900. Utenfor Spania: +34 91 393 90 30
Zurich: 934 165 040. Utenfor Spania: +34 932 671 040

Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistanse

Har du abonnement på Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistanse, ringer du + 34 680 666 333 hvis du ønsker hjelp på dansk og + 34 689 888 777 hvis du ønsker hjelp på svensk.

Er du kunde hos Kaas & Kirkemann med bil- og/eller boligforsikring, og har du ikke abonnement på vår 24 Timers Nødassistanse, er du velkommen til å ringe til Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistanse i nødsituasjoner. Uten å ha abonnement koster denne servicen 84,70 EUR.

Du kan bruke Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistanse i akutte skadesituasjoner, hvis du har bil- og/eller boligforsikring tegnet gjennom Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglere.

Boligforsikring

Er det skade i din bolig skal du forsøke å begrense skadens omfang så godt du kan. Skaden skal meldes til Kaas & Kirkemann innenfor vår kontortid, og senest 7 dager fra skadetidspunktet. Er skaden meget akutt kan du ringe direkte til forsikringsselskapenes assistanser. Har du abonnement på Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistanse ringer du til vår nødtelefon.

- Nødassistanser direkte til forsikringsselskapene

Fiatc: 902 367 367. Utenfor Spania: +34 932 142 911
Helvetia: 902 110 026 & 913 939 057
Hiscox (Ring til Kaas & Kirkemann
direkte 952 47 83 83)
Liberty Seguros: 900 556 000 & 917 229 123
Metropolis: 902 526 500
Plus Ultra: 917 83 83 83
Reale: 910 920 263. Utenfor Spania: +34 91 393 90 30
Zurich: 934 165 046

Har du innbrudd i ditt hjem skal det anmeldes til politiet. Når du melder skaden til Kaas & Kirkemann, må vi ha en kopi av politirapporten. Vi må også ha en kopi av en politirapport ved overfall utenfor hjemmet og ved simpelt tyveri i hjemmet (dvs. tyveri hvor det ikke er brukt vold for å komme inn i din bolig).

Når du anmelder en skade pga. overspenning, trenger Kaas & Kirkemann en kopi av din strøm-kontrakt, samt navn og telefonnummer på eventuelle naboer som også har lidt skade.

Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistanse

Har du abonnement på Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistanse ringer du + 34 680 666 333 hvis du ønsker hjelp på dansk og + 34 689 888 777 hvis du ønsker hjelp på svensk.

Er du kunde hos Kaas & Kirkemann med bil- og/eller boligforsikring, og har du ikke abonnement på vår 24 Timers Nødassistanse, er du velkommen til å ringe til Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistanse i nødsituasjoner. Uten å ha abonnement koster denne servicen 84,70 EUR.

Du kan bruke Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistanse i akutte skadesituasjoner, hvis du har bil- og/eller boligforsikring tegnet gjennom Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglere.

På ditt sykeforsikringskort finner du telefonnummeret til forsikringsselskapets nødsentral. Når du ringer skal du opplyse ditt navn, polisenummer og NIE-nr.

- Nødassistanser direkte til forsikringsselskapene

Aegon: 902 363 472. Utenfor Spania: +34 93 485 74 62
DKV: 902 499 799. Utenfor Spania: 34 91 379 04 34
Fiatc: 902 182 182. Utenfor Spania: +34 915 149 900
Previsión Médica: 902 158 664. Utenfor Spania: +34 915 140 056

Trenger du autorisasjon fra forsikringsselskapet til prøver, tester, behandlinger etc., hjelper Kaas & Kirkemann deg med dette i vår kontortid.

- Følgende er direkte telefonnumre til forsikringsselskapenes assistanser

IHI-Bupa: +45 702 324 61
Fiatc: 902 301 310. Utenfor Spania: +34 915 949 605
Reale: 902 365 240. Utenfor Spania: +34 913 939 030

car accident