Sykeforsikring

Behovet for privat sykeforsikring er meget individuelt, og kan derfor bygges opp etter ønske og økonomi. Man kan velge å tegne forsikring for allmennpraktiserende leger, for spesialister, for sykehusinnleggelse, eller å kombinere alle dekninger på samme forsikring. Samtidig kan man velge en forsikring med dekning i Spania eller i hele verden.

Hos Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglere får du personlig service uten ekstra omkostninger på ditt eget språk.

Kontakt oss og hør nærmere om våre livsforsikringer og sykeforsikringer, samt de mange fordelaktige prisene og kombinasjonsmulighetene.

health insurance 3

- Fyll ut formen og få et tilbud på sykeforsikring