Sykeforsikring

Behovet for privat sykeforsikring er meget individuelt, og kan derfor bygges opp etter ønske og økonomi. Man kan velge å tegne forsikring for allmennpraktiserende leger, for spesialister, for sykehusinnleggelse, eller å kombinere alle dekninger på samme forsikring. Samtidig kan man velge en forsikring med dekning i Spania eller i hele verden.

Hos Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglere får du personlig service uten ekstra omkostninger på ditt eget språk.

Kontakt oss og hør nærmere om våre livsforsikringer og sykeforsikringer, samt de mange fordelaktige prisene og kombinasjonsmulighetene.

- Fyll ut formen og få et tilbud på sykeforsikring