Samtykkeerklæring

Hvorfor skal jeg/vi gi samtykke?
I henhold til lovgivningen om personlige data, skal du og din ektefelle/samboer samt hjemmeboende barn over 18 år gi samtykke til at Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglervirksomhet får adgang til opplysninger om dine/deres og din/deres husstands forsikringsforhold, som er og vil bli registrert på vår adresse i Centro Idea, Ctra. De Mijas km. 3.6, 29650 Mijas. Samtidig vil de forsikringsselskapene vi samarbeider med, og hvor du/dere har deres forsikring/er tegnet, også registrere deres personlige data.

Hva om jeg/vi ikke ønsker å gi samtykke?
Hvis vi ikke mottar samtykke fra deg/dere, vil Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglervirksomhet ikke være i stand til å foreta kundeadministrasjon, herunder opprette og endre forsikringen etter ditt/deres ønske, akkurat som Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglervirksomhet ikke vil kunne gi råd om forsikringene, hjelpe med skadebehandling og markedsføre forsikringsordningen. Det vil si at du/dere ikke kan bli/forbli forsikret gjennom Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglervirksomhet.

Hva skal opplysningene brukes til?
Opplysningene skal brukes av Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglervirksomhet til kundeinformasjon, rådgivning, håndtering av dine/deres forsikringer og markedsføring.

Blir jeg/vi nå ”spammet” med en masse markedsføring?
Nei, all markedsføring finner sted i anledning av Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglervirksomhet.

Hvem får adgang til mine/våre personlige opplysninger?
Det er kun Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglervirksomhet og de forsikringsselskapene vi samarbeider med som får adgang til dine/deres personlige opplysninger.

Blir mine/våre personlige opplysninger gitt videre til en tredjepart?
Nei, dine/deres personlige opplysninger gis ikke videre til tredjeparter.

Hvor ofte skal jeg/vi fylle ut en samtykkeerklæring?
Du/dere skal kun fylle ut en samtykkeerklæring én gang, da samtykkeerklæringen gjelder så lenge du/dere har deres forsikringer i Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglervirksomhet.

Kan jeg/vi tilbakekalle samtykket?
Ja, du/dere kan til enhver tid tilbakekalle ditt/deres samtykke. Det vil dog bety at du/dere ikke lenger vil ha mulighet for å være forsikret gjennom Kaas & Kirkemann Forsikringsmeglervirksomhet og få hjelp til håndtering av skadebehandling i fremtiden.

Klikk her for å hente en samtykkeerklæring.