Gjennomsiktighetspolitikk

Webansvarlig: Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere.
Adresse: Centro Idea, Ctra. De Mijas km. 3,6, 29650 Mijas (MA), Spania.
E-post: info@kaaskirkemann.com og kaaskirk@kaaskirkemann.com.
Tlf: + 34 952 47 83 83.
CIF-kode: B-29754520
Registrering hos Direktoratet for Forsikring: CS-J/0038.

Hvilke kriterier bruker vi for å velge og sammenligne produkter fra forsikringsselskapene?
Forsikringsmeglerne er de eneste fagfolkene med tittel og myndighet til å gi deg råd med den strengeste uavhengighet og upartiskhet når det gjelder forsikringsselskapene. Derfor er rådgivningen du mottar fra oss basert på en objektiv analyse som generelt inkluderer forsikringskontrakter tilbudt av tilstrekkelig mange forsikringsselskaper på markedet. Dette innebærer grundig vurdering for å tilpasse din forespørsel og individuelle ønsker, der vi streber etter å finne en nøyaktig tilpasset anbefaling av dekning for dine krav og behov.

Vi forhandler distribusjonsavtaler med forsikringsselskaper, både generelle og spesialiserte, som er i stand til å tilby de beste forsikringsproduktene. Dette gjør det mulig for oss å anbefale det mest passende alternativet i samsvar med dine behov.

I tillegg til erfaringen vi har opparbeidet gjennom årene, og kunnskapen vi har innenfor sektoren, vil de kriteriene som blir tatt i betraktning for å velge forsikringsselskaper og etablere kommersielle forhold for å plassere risikoer, være basert på følgende premisser:

  • Vi undersøker om forsikringsselskapet er solvent, og om selskapets produkter vi har til hensikt å distribuere, er godkjent av Direktoratet for Forsikring og Pensjonsfond.
  • Vi gjennomgår betingelsene i forsikringspolisene for de forsikringstypene som er av interesse for våre kunder. Dette inkluderer en gjennomgang av dekning, unntak, egenandel, priser og andre vilkår, samt vurdering av aspekter som service, kundehåndtering og skadebehandling i tilfelle skade.

Forsikringsselskaper vi samarbeider med og våre kontraktsforhold til distributører:
I samsvar med lovgivningen om forsikringsdistribusjon inngår vi avtaler med forsikringsselskaper for å sikre de beste vilkårene for distribusjon av produkter, uten at disse kontraktene på noen måte påvirker vår uavhengighet som rådgivere. Vi ivaretar våre kunder, ikke forsikringsselskapene. Basert på disse kommersielle avtalene gir vi potensielle forsikringstagere muligheten til å tegne forsikringsprodukter fra følgende forsikringsselskaper:
Aegon
Bupa Global
DKV
FIATC
Helvetia
Hiscox
IRIS Global
Liberty Seguros (Generalli)
Mapfre
Occident
Previsión Médica
Previsora General
Reale
Surne
Zurich

Hvor mye koster vår tjeneste:
Generelt sett er tjenesten vi tilbyr, kostnadsfri for kunden. Som loven som regulerer vår virksomhet foreskriver, mottar forsikringsmegleren kompensasjon i form av provisjoner fra forsikringsselskapet.

I noen tilfeller, ved komplekse produkter eller ved salg av investeringsbaserte forsikringsprodukter, kan vi kreve et gebyr som på forhånd er skriftlig informert til kunden, der vi oppgir beløpet eller beregningsmetoden. I dette tilfellet utsteder vi en separat faktura i tillegg til premiebetalingen.

Gjennomsiktig prisfastsettelse
Vi vil gi klare opplysninger om prisen på våre produkter og tjenester, inkludert eventuelle gebyrer eller kostnader som kan påløpe. Vi forplikter oss til a unngå skjulte gebyrer eller uventede kostnader.

Kaas & Kirkemanns 24-timers nødhjelp:
Kaas & Kirkemanns 24-timers nødhjelp er en tjeneste, og ikke en forsikring. Denne tjenesten tilbyr hjelp på et skandinavisk språk i nødsituasjoner, som for eksempel hjelp ved bilproblemer, reparasjon av nødskader i hjemmet og lignende utenfor våre kontortider. Prisen for et årlig abonnement på Kaas & Kirkemanns 24-timers nødhjelp er 28,80 EUR. Hvis du bruker tjenesten uten å ha et abonnement, koster det 84,70 EUR.
Dette tilbud er eksklusivt for våre kunder som har enten bilforsikring eller boligforsikring hos oss. Tjenesten er ikke tilgjengelig for personer som ikke er våre kunder.

Forsikringer tegnet virtuelt (enten livs- eller skadeforsikring):
Som forsikringstaker har man rett til å angre tegning av forsikringen uten å oppgi grunn og uten straffegebyr så lenge det ikke er en av følgende unntak:

  • Forsikringer hvor forsikringstaker påtar seg investeringsrisiko eller hvor den garanterte lønnsomheten avhenger av investeringene knyttet til kontrakten (unit-linked forsikringer).
  • Reiseforsikringer eller bagasjedekning med en varighet på mindre enn en måned.
  • Korttidsforsikringer med en kortere varighet enn angrefristen.
  • Forsikringer som er pålagt forsikringstakeren.
  • Pensjonsordninger (livsforsikringer som har samme funksjon og formål som pensjonsinnskudd).

Ønsket om tilbaketrekning må sendes skriftlig til forsikringsselskapet innen 14 dager (skadeforsikring) eller 30 dager (livsforsikring) fra tidspunktet forsikringstakeren har blitt informert om at kontrakten er inngått, eller fra mottakelsen av kontaktinformasjonen, hvis mottakelsen skjer senere.

Klageinstans
Vi har en ekstern kundeserviceavdeling som håndterer klager og reklamasjoner. Klagen vil bli løst innenfor en maksimal periode på 2 måneder.
Du kan kontakte:
AUNNA DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
C/ Doctor Fleming 53
28036 Madrid
Tlf. +34 910 339 615
atencionalcliente@aunnaasociacion.es
www.aunnaasociacion.es
Dersom beslutningen ikke er tilfredsstillende eller ikke løses innenfor fristen, kan du kontakte Klageavdelingen til Direktoratet for Forsikring og Pensjonsfond på følgende måder:

  • Skriftligt, ved å sende din henvendelse til Klageavdelingen til Direktoratet for Forsikring og Pensjonsfond, beliggende på Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid.
  • Elektronisk med digital signartur via Direktoratet for Forsikring og Pensjonsfonds nettside på https://dgsfp.mineco.gob.es.

Denne gjennomsiktighetspolitikken blir gjennomgått årlig og endret ved endringer.
Lovgivningen for gjennomsiktighetspolitikk er gyldig fra februar 2020.

(+34) 952 47 83 83

E-post

kaaskirk@kaaskirkemann.com

}

Åpningstider

Mandag til Torsdag: 10:00 – 14:00 & 15:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 14:00

August og Juli: 10:00 – 14:00

Adresse

Centro Idea. Ctra. de Mijas, km. 3,6. 29650 Mijas

Vi samarbeider med

forsikringsselskaber
Autoriserte forsikringsmeglere med nummer: CJ/0038.
Medlem av forsikringskollegiet i Málaga siden 1999 (Colegio de Mediadores de Seguros) og Aunna Asociación.