Forsikringer i Spanien

Sygeforsikring i Spanien

Hos Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere får du personlig service uden ekstra omkostninger på dit eget sprog.

Sygeforsikring i Spanien

Udfyld formularen og modtag tilbud på en sygeforsikring

Behov for privat sygeforsikring er meget individuel, og kan derfor opbygges efter ønske og økonomi. Man kan vælge at tegne forsikring for praktiserende læge, for specialister, for hospitalsindlæggelse, eller kombinere alle dækninger på samme forsikring. Samtidig kan man vælge en forsikring, der dækker i Spanien eller i hele verden.

Hos Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere får du personlig service uden ekstra omkostninger på dit eget sprog.

Kontakt os og hør nærmere om vores livsforsikring og sygeforsikring, samt de mange fordelagtige priser og kombinationsmuligheder.

Privat sygeforsikring i Spanien

Den private sundhedssektor spiller en langt større rolle i Spanien sammenlignet med Skandinavien. Selvom mange er dækket af den offentlige sygesikring i Spanien, vokser efterspørgslen på private sygeforsikringer. Før pandemien havde omkring 20% af den spanske befolkning valgt at tegne en privat sygeforsikring. Under pandemien er salget af private sygeforsikringer steget med 80%. Ønsker du at tegne en privat sygeforsikring, skal du være opmærksom på, at de fleste forsikringsselskaber forlanger, at du er resident i Spanien. Selvom du har et NIEnr. er det ikke ensbetydende med, at du er resident. Derfor kan misforståelser opstå, og du kan komme i en situation, hvor du har tegnet en privat sygeforsikring, men ikke opfylder kravene i henhold til forsikringsbetingelserne.

Fordele med en privat sygeforsikring

En privat sygeforsikring giver mere komfort i tilfælde af f.eks. hospitalsindlæggelse, hvor individuelle værelser med eget toilet og bad er inkluderet. Ofte får du stillet en diagnose hurtigere med en privat sygeforsikring, i det du kan konsultere en specialist inden for en kort tidshorisont.
Private sygeforsikringer er ikke billige, men de er en god investering, hvis du i fremtiden behøver behandling over en længere periode, eller hvis du skal opereres . Med en privat sygeforsikring er der ikke lang ventetid på at blive opereret for en ikke akut operation.

Fradragsberettiget for selvstændige

Arbejder du som selvstændig i Spanien, er præmien fradragsberettiget. Er familien medforsikret (ægtefælle og børn under 25 år), er præmien inkl. familie også fradragsberettiget.

Hvordan dækker den private sygeforsikring

Den mest populære private sygeforsikring blandt spaniere og udlændinge bosat i Spanien, er typen hvor du frit kan vælge mellem læger, klinikker, hospitaler og specialister, der har aftale med det pågældende forsikringsselskab. For det meste har denne forsikring en ubegrænset forsikringssum.
Har du behov for en sygeforsikring, der også dækker uden for forsikringsselskabernes netværk, eller uden for Spanien, er det muligt at tegne en tillægsdækning. Uden for netværket eller uden for Spanien skal du være opmærksom på, at forsikringssummen har et loft. Overstiger behandlingen forsikringssummen, skal du selv betale forskellen. Nogle få forsikringsselskaber tilbyder 100% dækning for udgifter til behandling uden for forsikringsselskabets netværk.

Brugerbetaling

Når en privat sygeforsikring skal tegnes, kan du vælge at tegne forsikringen med eller uden brugerbetaling. Brugerbetaling er et fast beløb eller en procentsats, du selv betaler, hver gang forsikringen bliver brugt. Jo højere brugerbetaling du vælger, des lavere bliver den årlige præmie. Vær opmærksom på, at skal den private sygeforsikring bruges til at søge om opholdstilladelse (residencia), kræver flere spanske regioner, at forsikringen skal tegnes uden brugerbetaling.

Helbredserklæring

Fremgangsmåden er forskellig fra det ene til det andet forsikringsselskab, når sygeforsikringen skal tegnes. Nogle forsikringsselskaber ringer til dig, og stiller spørgsmål vedr. dit helbred. Andre forsikringsselskaber har et spørgeskema, du skal udfylde vedr. dit helbred. Hold aldrig oplysninger tilbage. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis du skulle blive syg, og behøver en operation eller behandling i fremtiden. Oplys alle de gange du er blevet opereret. (Kosmetiske operationer og kejsersnit medregnes også som operationer). Har du en kronisk lidelse som f.eks. for højt blodtryk, sukkersyge, astma etc., er det også en vigtig oplysning at give til forsikringsselskabet. Selvom du har det godt i dag, fordi du tager medicin, skal dine kroniske lidelser oplyses. Er der ikke gjort opmærksom på vigtig information om helbreddet når forsikringen tegnes, kan det få katastrofale følger både på det personlige og økonomiske plan på et senere tidspunkt.

Aldersgrænse

Forsikringsselskaberne opererer med forskellige aldergrænser, når forsikringen tegnes. Er din alder højere end aldersgrænsen, kan forsikringen ikke tegnes. Hvert forsikringsselskab har forskellig aldersgrænse, som for det meste er mellem 65 år og 75 år. Har du tegnet en sygeforsikring inden du har nået aldersgrænsen, bliver den ikke opsagt af forsikringsselskabet, fordi du bliver ældre. Aldergrænsen er kun en begrænsning, når forsikringen skal tegnes.

(+34) 952 47 83 83

E-mail

kaaskirk@kaaskirkemann.com
}

Åbningstider

Mandag til Torsdag: 10:00 – 14:00 & 15:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 14:00

August og Juli: 10:00 – 14:00

Vi samarbejder med

forsikringsselskaber

Autoriserede forsikringsmæglere med nummer: CJ/0038. Medlem af forsikringskollegiet i Málaga siden 1999. (Colegio de Mediadores de Seguros) og Aunna Asociación.