Hemförsäkring i Spanien

Hemförsäkring i Spanien

Boligforsikring i Spanien

I Spanien finns fler försäkringsbolag på marknaden än i Skandinavien och därmed är utbudet också större. Det finns många webbsidor som jämför priser. Det är dock dumt att bara fokusera på priset eftersom en försäkring inte bara handlar om pris, utan mer om täckning i förhållande till priset. Om du köper ett par skor som är för små får du ont i fötterna den dag du använder skorna. Det samma gäller en hemförsäkring. Om försäkringssummorna är för låga, eller om det är många begränsningar i villkoren, får du inte bästa möjliga ersättning när du behöver använda försäkringen.

Du kan kombinera täckningen på din hemförsäkring efter dina behov. Om du hyr bostaden behöver du bara försäkra dina personliga ägodelar. Om du äger bostaden kan du teckna både byggnad- och lösöretäckning. Försäkringen gäller också ditt ansvar som bostadsägare gentemot andra. Om du försäkrar lösöret täcker försäkringen även ditt ansvar som privatperson. Hela hushållet omfattas av den privata ansvarsförsäkringen – även hundar och katter.

Hus- och hemförsäkringar i Spanien – få en offert!

Hur kan en försäkring tecknas?

Hemförsäkringen kan tecknas online, i en spansk bank, direkt genom försäkringsbolaget, genom en försäkringsagent eller en försäkringsmäklare. Det finns också andra alternativ som i köpcenter etc. Om försäkringen tecknas på nätet, i en bank eller direkt hos försäkringsbolaget sker all kontakt angående ändringar, uppsägningar och skador mellan dig och försäkringsbolaget. Om du inte pratar spanska eller om du vill ha rådgivning när försäkringen tecknas är det en fördel att kontakta en försäkringsagent eller en försäkringsmäklare. Vid skador hjälper de flesta försäkringsagenter och försäkringsmäklare till med skaderegleringen. Fortsätt läsa

VAD ÄR DU SOM BILÄGARE ANSVARIG FÖR OM BILEN KÖRS AV ANDRA?

Många hyr ut sin spanska bostad när den inte används. Men är det en bra idé att låta hyresgästerna låna din bil?

Ansvaret för en bil i Spanien följer bilens ägare. Här kan du läsa om vad du kan bli ansvarig för när du lånar ut din bil till andra.

SKADOR PÅ BIL OCH MÄNNISKOR

Om du lånar ut bilen till andra och bilen blir skadad är det din bilförsäkring som ska täcka skadan. Det innebär att det blir din bonus som påverkas och premien på din bilförsäkring kan stiga året efter. Vid flera skador under en försäkringsperiod kommer försäkringsbolaget sannolikt säga upp din försäkring till förfallodagen. Bilförsäkring är obligatoriskt, så när den ska tecknas om hos ett annat försäkringsbolag blir det troligen till ett pris för nybörjare.

BILKÖRNING OCH ALKOHOL ELLER NARKOTIKA

Om föraren av din bil är berusad när bilen används och skador orsakas kommer du inte få ersättning för bilens materiella skador. Personskador ersätts initialt av försäkringsbolaget och ersättning går till den som blivit skadad. Om det är allvarliga skador kan det bli tal om ersättningsbelopp för flera miljoner. När den skadade fått betalning blir du återbetalningsskyldig eftersom du är ägare till bilen. Det står nämligen tydligt i försäkringsvillkoren att det inte finns täckning om föraren är berusad vid skadetillfället.

ÅLDERSGRÄNS

Ofta finns det en åldersgräns i försäkringsvillkoren. Om bilen körs av en person som antingen är yngre än vad som är tillåtet enligt försäkringen, eller precis har tagit körkort, kan du också få återkrav på utbetalda belopp.

STÖLD AV BILEN

Om du har otur och föraren inte vill lämna tillbaka bilen kan du inte anmäla skadan under bilförsäkringens stöldskydd. Om du lånar ut bilen frivilligt och själv har lämnat över bilnycklarna är det inte fråga om inbrott eller stöld enligt försäkringsvillkoren.

FORTKÖRNINGSBÖTER

Fortkörningsböter blir utfärdade till bilens ägare, inte till bilföraren. Därmed blir du ansvarig för all fortkörning, parkeringsböter och så vidare, även om det inte är du som kör bilen.

VÅRT RÅD

Vi råder dig att endast låna ut din bil till personer som du känner väl och som du kan lita på. Det är också viktigt att personen uppfyller de krav försäkringsbolaget ställer på förarna. Om du är osäker på villkoren i din bilförsäkring när du lånar ut bilen till andra är du välkommen att kontakta oss för information.

Information till bilägare

spansk nummerplade 1

Spanskregistrerade bilar måste ha den obligatoriska trafikförsäkringen om de inte blivit avregistrerade hos de spanska myndigheterna. Därför ska bilar som inte används i perioder alltid ha åtminstone en trafikförsäkring. Det kan ge mellan 601€ och 3005€ i böter om bilen inte har en gällande trafikförsäkring.

Var därför uppmärksam på att om din bilförsäkring annulleras informerar försäkringsbolagen automatiskt de spanska myndigheterna om att din bil inte längre har den obligatoriska trafikförsäkringen.