Hemförsäkring i Spanien

Hemförsäkring i Spanien

I Spanien finns fler försäkringsbolag på marknaden än i Skandinavien och därmed är utbudet också större. Det finns många webbsidor som jämför priser. Det är dock dumt att bara fokusera på priset eftersom en försäkring inte bara handlar om pris, utan mer om täckning i förhållande till priset. Om du köper ett par skor som är för små får du ont i fötterna den dag du använder skorna. Det samma gäller en hemförsäkring. Om försäkringssummorna är för låga, eller om det är många begränsningar i villkoren, får du inte bästa möjliga ersättning när du behöver använda försäkringen.

Fortsätt läsa

VAD ÄR DU SOM BILÄGARE ANSVARIG FÖR OM BILEN KÖRS AV ANDRA?

Många hyr ut sin spanska bostad när den inte används. Men är det en bra idé att låta hyresgästerna låna din bil?

Ansvaret för en bil i Spanien följer bilens ägare. Här kan du läsa om vad du kan bli ansvarig för när du lånar ut din bil till andra.

SKADOR PÅ BIL OCH MÄNNISKOR

Om du lånar ut bilen till andra och bilen blir skadad är det din bilförsäkring som ska täcka skadan. Det innebär att det blir din bonus som påverkas och premien på din bilförsäkring kan stiga året efter. Vid flera skador under en försäkringsperiod kommer försäkringsbolaget sannolikt säga upp din försäkring till förfallodagen. Bilförsäkring är obligatoriskt, så när den ska tecknas om hos ett annat försäkringsbolag blir det troligen till ett pris för nybörjare. Fortsätt läsa