Vår Reseförsäkring Täcker Covid-19

VÅR RESEFÖRSÄKRING TÄCKER COVID-19
NÄR DU RESER TILL SPANIEN

Många vill resa men gör inte det på grund av att myndigheterna avråder från resor till vissa länder.
Vi samarbetar med ett stort internationellt försäkringsbolag som täcker även om UD avråder från resor till ditt resmål.
Vår försäkring kräver inte att du i första hand ska kontakta ett statligt sjukhus för behandling om du reser inom EU.

Är du resident i Spanien täcker vi Covid-19 när du reser
i och utanför Spanien.

Om du bor i Danmark, Norge eller Sverige och du reser till Gran Canaria, Teneriffa, Mallorca, Málaga, Alicante,
Barcelona, Madrid eller någon annan region i Spanien så täcker vår reseförsäkring om du skulle bli sjuk i Covid-19
under resan.

Här hittar du en sammanfattning på svenska.

Försäkringsvillkoren (finns på engelska).

Det går att lägga till täckning för avbeställning. Inkluderar du avbeställningsskydd och därefter blir sjuk i Covid-19 eller annan sjukdom får du resans kostnad tillbakabetald. Tänk på att avbeställningsskyddet ska tecknas så snart du fått bekräftat beställningen av din resa.

Reseförsäkring Covid-19 Fortsätt läsa

Täcker privata reseförsäkringar när det är epidemi?

Vi har fått många frågor kring reseförsäkring och täckning av det blå EU-sjukförsäkringskortet i samband med coronaviruset.

Oavsett om du bor i Sverige, Danmark, Norge eller Spanien så täcker vår reseförsäkring alla destinationer med undantag för länder med oroligheter/krig eller hög sjukdomsrisk.

Covid-19 är just nu en epidemi och täcks därför för närvarande inte av de reseförsäkringar som vi kan erbjuda från de försäkringsbolag som vi samarbetar med. Villkoren kan dock ändras från dag till dag. Så snart det är täckning för Covid-19 informerar vi om detta på vår webbplats: www.kaaskirkemann.com under ”Nyheter och Information”. Andra sjukdomar som uppstått akut kommer att omfattas av försäkringen i samband med resa. Fortsätt läsa

Reseförsäkring om jag åker till Spanien under sommaren 2020?

Kan jag teckna en reseförsäkring om jag åker till Spanien under sommaren 2020?

Rejseforskring Spanien

Vi har fått många förfrågningar angående reseförsäkring och EU-kortets täckning i förbindelse med att de svenska myndigheterna avråder från icke-nödvändiga resor i hela världen fram till den 15 juli 2020.

Oavsett om du är bosatt i Danmark, Norge, Sverige eller Spanien, täcker vår reseförsäkring till alla destinationer, förutom land i oroligheter/krig och med allvarliga hälsorisker.

COVID-19 är just nu en epidemi och du har därför inte täckning i vår reseförsäkring om du skulle bli sjuk i COVID-19 under din resa. Annan akut sjukdom omfattas dock av försäkringstäckningarna under din resa.

Klicka här för att se smittorisken för COVID-19 i olika länder i världen.

Resa till Spanien eller till annat land i EU

Går din resa till Spanien eller annat land i EU och du har det europeiska sjukförsäkringskortet är du täckt på samma villkor som medborgarna i det land du upphåller dig i. Detta gäller också om du får COVID-19. Tänk på att behandling inte alltid är gratis. Kortet täcker inte hemtransport. Det gäller inte heller hemtransport av avlidna.
Den privata reseförsäkringen täcker inte hemtransport för COVID-19-patienter så länge sjukdomen är betraktad som en epidemi. Hemtransport vid andra sjukdomar, olyckor och dödsfall, som inte har med en epidemi att göra, täcks av försäkringen.

Beställer du reseförsäkring med avbeställningsskydd finns täckning om du inte kan resa på grund av sjukdom. Du har också täckning om sjukdomen är COIVD-19, men det måste då vara vid sjukhusinläggning eller läkarordinerad isolering. Karantän är inte en avbeställningsberättigad orsak.

Aegon skickar i dagarna följande brev till sina kunder

aegon 1

På Aegon vet vi att situationen med Coronavirus (COVID-19) ger många bekymmer och tvivel. Vi har förtroende för det spanska socialdepartementet. Det nätverk vi arbetar med av läkare och sjukhus följer det protokoll som fastställts för att kunna bekämpa denna hälsovårdskris för att kunna ge den nödvändiga service som behövs i vart tillfälle.

Vi vill vara nära våra kunder och meddelar därför:

  • Vi ger full täckning för akutvård, oavsett om det är på grund av Covid-19 eller ej, om du har denna täckning i din försäkring. Du vet säkert redan att WHO har deklarerat Covid-19 en pandemi. När en infektion som Covid-19 blir deklarerad pandemi behöver privata försäkringsbolag inte täcka sjukdomen, men det är vårt ansvar och första prioritet som försäkringsbolag att ge dig den bästa service som möjligt.
  • Sjukhusinläggning är täckt om det skulle behövas, enligt täckningen på din försäkring.
  • Normalt gäller de tillstånd vi utfärdar upp till 30 dagar för undersökningar som inte är akuta. Tillstånden kommer nu istället gälla upp till 6 månader.
  • Vi har startat en 24-timmars informationslinje angående Coronaviruset: tel 932 53 40 52. På detta nummer kan du få specifik information från läkare angående frågor du kan ha om Covid-19. (Det svaras på spanska. Möjligen kan några av läkarna prata engelska)
  • Har du frågor om andra sjukdomar, symptom, behandlingar etc kan du ringa till 91 563 20 00 24h och prata med en läkare.

Aegon ger goda råd medan man måste vara hemma pga Coronakrisen. Dessa goda råd står på spanska på följande link https://cutt.ly/5tlwpBz

Viktig information till företagare

När det gäller pandemi täcker försäkringsbolagen inte de ekonomiska förluster man kan har pga stängning eller reducerad verksamhet. Har man inkluderat täckning för förlorad inkomst på sin företagsförsäkring är det täckning vid skador pga brand, stöld, vattenskador etc. I täckningen ingår inte perioder med nationellt nödläge pga pandemi.

Den statliga instansen Consorcio de Compensación de Seguros täcker naturkatastrofer, terrorism, uppror m.m. Förlorad inkomst pga pandemi kompenseras inte av denna instans.

Carglass

carglass 1

Carglass informerar att alla deras verkstäder är stängda från och med idag. Har du tid bokad hos Carglass blir du kontaktad för en ny tid. Till att börja med hoppas de att tiderna kan ändras till april, men det beror på hur allt utvecklar sig.

Nyttig information angående det nationella nödläget.

corona virus

Försäkringsbolagen upplyser att de reparationsfirmor de arbetar med endast kommer ut i absoluta nödfall.

Det går rykten om att försäkringsbolagen inte täcker bilskador när ett land infört nationellt nödläge.

Detta påstående avvisar försäkringsbolagens organisation UNESPA.

Bilförsäkringar täcker både ansvar och vagnskador medan landet är i nationellt nödläge.

Flera frågar om hemförsäkringen i Spanien täcker förlorade resor och hotellreservationer.

Det gör hemförsäkringen tyvärr inte.

Vi har också fått frågan om hemförsäkringen täcker förlorad inkomst, då en bostad inte kan hyras ut på grund av det nationella nödläget. Hemförsäkringen täcker förlorad hyresinkomst vid en skada i bostaden som omfattas av försäkringstäckningen och hyresgästen därför måste flytta ut ur bostaden. Detta gäller endast pågående uthyrning, inte kommande uthyrningar.