Gennemsigtighedspolitik

Webstedsansvarlig: Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere.
Adresse: Centro Idea, Ctra. De Mijas km. 3,6, 29650 Mijas (MA), Spanien.
E-mail: info@kaaskirkemann.com og kaaskirk@kaaskirkemann.com.
Tlf: + 34 952 47 83 83.
CIF (CVR): B-29754520
Registrering i Generaldirektoratet for Forsikringer: CS-J/0038.

Hvilke kriterier bruger vi til at vælge og sammenligne produkter fra forsikringsselskaberne?
Forsikringsmæglere er de eneste fagfolk med titel og bemyndigelse til at rådgive dig fra den strengeste uafhængighed og upartiskhed med hensyn til forsikringsselskaberne. Derfor er den rådgivning, du modtager fra os, baseret på en objektiv analyse, der generelt omfatter forsikringskontrakter, der tilbydes af tilstrækkeligt mange forsikringsselskaber på markedet. Dette indebærer en grundig overvejelse for at tilpasse din anmodning og individuelle ønsker, hvor vi bestræber os på at finde en korrekt tilpasset anbefaling af dækning til dine krav og behov.
Vi forhandler distributionsaftaler med forsikringsselskaber, både generelle og specialiserede, der er i stand til at tilbyde de bedste forsikringsprodukter. Dette giver os mulighed for at anbefale det mest passende alternativ i overensstemmelse med dine behov.
Udover den erfaring vi har opnået gennem årene, og den viden, vi har inden for sektoren, vil de kriterier, der er taget i betragtning for at vælge forsikringsselskaber, og som vi etablerer kommercielle forhold med for at placere risici, være baseret på følgende præmisser:

  • Vi undersøger om forsikringsselskabet er solvent, og om selskabets produkter, vi har til hensigt at distribuere, er godkendt af Generaldirektoratet for Forsikring og Pensionsfonde.
  • Vi gennemgår betingelserne i policer for de forsikringstyper, der er af interesse for vores kunder. Dette omfatter en gennemgang af dækning, undtagelser, selvrisiko, priser og øvrige vilkår samt vurdering af aspekter som service, kundebehandling og skadeshåndtering i tilfælde af skade.

Forsikringsselskaber vi samarbejder med og vores kontraktforhold til distributøren:
I overensstemmelse med lovgivningen om forsikringsdistribution indgår vi aftaler med forsikringsselskaber for at sikre de bedste betingelser for distribution af produkter, uden at disse kontrakter på nogen måde påvirker vores uafhængighed som rådgivere. Vi tilgodeser vores kunder og ikke forsikringsselskaberne. På baggrund af disse kommercielle aftaler giver vi potentielle forsikringstagere mulighed for at tegne forsikringsprodukter fra følgende forsikringsselskaber:
Aegon
Bupa Global
DKV
FIATC
Helvetia
Hiscox
IRIS Global
Liberty Seguros (Generalli)
Mapfre
Occident
Previsión Médica
Previsora General
Reale
Surne
Zurich

Hvor meget koster vores service:
Generelt set har den service, vi yder, ingen omkostninger for kunden. Som loven, der regulerer vores aktivitet, foreskriver, modtager forsikringsmægleren aflønning i form af provisioner fra forsikringsselskabet.

I nogle tilfælde, ved komplekse produkter eller ved salg af investeringsbaserede forsikringsprodukter, kan vi opkræve et honorar, der på forhånd er skriftligt informeret til kunden, hvor vi oplyser beløbet eller beregningsmetoden. I dette tilfælde udskriver vi en separat faktura ud over præmieopkrævningen.

Gennemsigtig prisfastsættelse
Vi vil give klare oplysninger om prisen på vores produkter og service, herunder eventuelle gebyrer eller omkostninger, der kan påløbe. Vi forpligter os til at undgå skjulte gebyrer eller uventede omkostninger.

Kaas & Kirkemanns 24 timers nødassistance:
Kaas & Kirkemanns 24 timers nødassistance er en service, og ikke en forsikring. Denne service tilbyder hjælp på dansk i nødsituationer, såsom hjælp ved bilnedbrud, reparation af akutte skader i hjemmet og lignende uden for vores kontors åbningstid. Prisen for et årligt abonnement på Kaas & Kirkemanns 24 timers nødassistance er 28,80 EUR. Benytter du assistancen uden at have et abonnement, koster servicen 84,70 EUR.

Denne service er forbeholdt vores kunder, der enten har tegnet en bilforsikring eller boligforsikring. Servicen er ikke tilgængelig for personer, der ikke er kunder hos os.

Forsikringer tegnet virtuelt (enten livs- eller skadeforsikring):
Som forsikringstager har du ret til at fortryde tegning af forsikring uden at angive grund og uden strafgebyr så længe at det ikke er én af følgende undtagelser:

  • Forsikringer, hvor forsikringstager påtager sig investeringsrisiko eller hvor den garanterede rentabilitet afhænger af de investeringer, der er knyttet til kontrakten (unit-linked forsikringer).
  • Rejseforsikringer eller bagagedækning, der har en varighed på mindre end en måned.
  • Korttidsforsikringer, hvis varighed er kortere end fortrydelsesfristen.
  • Forsikringer som er obligatoriske for forsikringstageren.
  • Pensionsordninger (livsforsikringer, som har samme funktion og formål som pensionsopsparinger).

Ønsket om tilbagetrækning skal sendes skriftligt til forsikringsselskabet inden for en periode på 14 dage (skadeforsikring) eller 30 dage (livsforsikring) fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren er blevet underrettet om, at kontrakten er blevet indgået, eller fra modtagelsen af kontraktinformationen, hvis modtagelsen sker senere.

Klagenævn
Vi har en ekstern kundeserviceafdeling, der tager hånd om klager og reklamationer. Reklamationen vil blive løst inden for en maksimal periode på 2 måneder.
Du skal henvende dig til:

AUNNA DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
C/ Doctor Fleming 53
28036 Madrid
Tlf. +34 910 339 615
atencionalcliente@aunnaasociacion.es
www.aunnaasociacion.es

Er afgørelsen ikke tilfredsstillende eller ikke løst inden for tidsfristen, kan du henvende dig til Generaldirektoratet for Forsikring og Pensionsfondes klageservice på følgende måder:

  • Skriftligt, ved at sende din henvendelse til Generaldirektoratet for Forsikring og Pensionsfondes klageservice, beliggende på Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid.
  • Elektronisk med digital underskrift via Generaldirektoratet for Forsikring og Pensionsfondes hjemmeside på https://dgsfp.mineco.gob.es.

Denne gennemsigtighedspolitik bliver gennemgået årligt og ændret i tilfælde af ændringer.
Lovgivning for gennemsigtighedspolitik er gyldig fra februar 2020.