Dækker private rejseforsikringer når der er epidemi?

Vi har fået mange forespørgsler på rejseforsikring, og dækning af det blå EU-sygesikringskort i forbindelse med coronavirus.

Uanset om du er bosiddende i Danmark, Norge, Sverige eller Spanien, dækker vores rejseforsikring til alle destinationer undtagen lande med uroligheder/krig eller høj sundhedsfare.

 

COVID-19 er lige nu en epidemi, og er derfor pt. ikke dækket af de rejseforsikringer, vi kan tilbyde fra de forsikringsselskaber, vi samarbejder med. Forbeholdet kan dog ændres dag for dag. Så snart der er dækning for COVID-19, informerer vi om det på vores hjemmeside www.kaaskirkemann.com under ”Nyheder og Information”. Andre akut opstået sygdomme, vil være omfattet af forsikringsdækningen i forbindelse med rejsen.

Går rejsen til Spanien eller til et andet land i EU, og har du det blå EU-sygesikringskort, er du dækket på samme vilkår som andre borgere i det land, du opholder dig i. Det gælder også hvis du får COVID-19. Vær opmærksom på, at behandling ikke altid er gratis. Kortet dækker ikke hjemtransport. Det dækker heller ikke hjemtransport af afdøde.

Den private rejseforsikring dækker ikke hjemtransport for COVID-19 patienter så længe sygdommen bliver betragtet som en epidemi. Hjemtransport i tilfælde af andre akutte sygdomme, ulykker og dødfald, som ikke er epidemi, vil være dækket af forsikringen.

Bestiller du rejseforsikring med afbestillingsdækning, er der dækning, hvis du ikke kan rejse pga. sygdom. Du vil også være dækket, hvis sygdommen er COVID-19, men det kræves at der er tale om hospitalsophold eller lægeordineret indendørsophold. Karantæne er ikke en afbestillingsberettiget årsag.

Vi ønsker jer alle en god og sikker sommerferie.

Med venlig hilsen
Pernille Kaas

Rejseforsikring til Spanien sommeren 2020

Kan jeg tegne en rejseforsikring hvis jeg rejser til Spanien i løbet af sommeren 2020?

Rejseforskring Spanien

Vi har fået mange forespørgsler på rejseforsikring og dækning af det blå EU-sygesikringskort i forbindelse med, at de danske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden bortset fra Norge, Tyskland og Island frem til den 31. august 2020.

Uanset om du er bosiddende i Danmark, Norge, Sverige eller Spanien, dækker vores rejseforsikring til alle destinationer undtagen lande med uroligheder/krig eller høj sundhedsfare.

COVID-19 er lige nu en epidemi, og derfor vil du ikke være dækket af vores rejseforsikring, hvis du skulle blive syg af COVID-19 på din rejse. Andre akut opstået sygdomme, vil være omfattet af forsikringsdækningen på din rejse.

Klik her på dette link og du se smittefaren for COVID-19 i de forskellige lande verden over.

Rejse til Spanien eller til et andet land i EU

Går din rejse til Spanien eller til et andet land i EU, og har du det blå EU-sygesikringskort, er du dækket på samme vilkår som andre borgere i det land, du opholder dig i. Det gælder også hvis du får COVID-19. Vær opmærksom på, at behandling ikke altid er gratis. Kortet dækker ikke hjemtransport. Det dækker heller ikke hjemtransport af afdøde.

Den private rejseforsikring dækker ikke hjemtransport for COVID-19 patienter sålænge sygdommen bliver betragtet som en epidemi. Hjemtransport i tilfælde af andre sygdomme, ulykker og dødfald, som ikke er epidemi, vil være dækket af forsikringen.

Bestiller du rejseforsikring med afbestillingsdækning, er der dækning, hvis du ikke kan rejse pga. sygdom. Du vil også være dækket, hvis sygdommen er COVID-19, men det kræves at der er tale om hospitalsophold eller lægeordineret indendørsophold. Karantæne er ikke en afbestillingsberettiget årsag.

Spørgsmål vi får i forbindelse med naturkatastrofer

Fænomenet ”Gota Fría” har altid eksisteret i Spanien, specielt når vi går efteråret i møde. Det nye er, at fænomenet er blevet forværret de senere år. Hvor der før kunne gå mange år mellem de store naturkatastrofer, kan det nu ske flere gange i løbet af et år.

 

Spørgsmål vi får i forbindelse med naturkatastrofer

I september 2019 gik det specielt ud over det syd østlige hjørne af Spanien. Oversvømmelserne svarede til et areal der er næsten 3 gange Sjællands størrelse. Når Spanien bliver ramt af naturkatastrofer som oversvømmelser, jordskælv og vulkanudbrud (for de Kanariske øer har vulkaner), dækker den statslige katastrofefond ”El Consorcio de Compensación de Seguros”. Når man bliver ramt af naturkatastrofer opstår der mange spørgsmål i forbindelse med forsikringsdækningen.

Spørgsmål: Dækker min hus- og indboforsikring oversvømmelse?

Svar: Når du betaler din hus- og/eller indboforsikring, er der inkluderet et gebyr til den statslige katastrofefond ”El Consorcio de Compensación de Seguros”. Det er denne fond, der betaler skader forvoldt af naturkatastrofer.

Spørgsmål: Kan jeg anmelde skaden til mit forsikringsselskab?

Svar: Nej, skaden skal anmeldes til katastrofefonden. Har du en boligforsikring tegnet gennem Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere, hjælper vi dig med anmeldelsen. Du kan få mere information på katastrofefondens hjemmeside www.consorseguros.es eller ringe tel. +34 900 222 665. I perioder med store oversvømmelser, kan det være svært, at komme igennem pr. telefon eller få adgang til hjemmesiden pga. overbelastning.

Spørgsmål: Hvorfor betaler mit forsikringsselskab ikke først erstatningen, og bagefter ordner det indbyrdes med katastrofefonden?

Svar: Katastrofonden og forsikringsselskaberne er fuldstændig uafhængige. Katastrofefonden er statsejet og forsikringsselskberne er private. Alle der har bogligforsikring, betaler et gebyr til den statslige katastrofefond. Udover at forsikringsselskaberne afleverer gebyret til katastrofefonden, har de ikke noget fælles samarbejde.

Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får skader pga. naturkatastrofer?

Svar: Som regel er tusindvis af personer ramt, når der er naturkatastrofer. Derfor må du så vidt muligt forsøge at konfrontere skadernes omfang selv, inden for de muligheder og rammer du har. På et tidspunkt vil der komme en taksator fra katastrofefonden. (Du må være tålmodig. Der kan gå dage eller uger, alt afhængigt af naturkatastrofens omfang). Taksator vil se de materielle skader. Begynd at lave en liste over de tab, du har haft, og sæt værdi på tingene. Gem fakturaer på alle du udgifter, du har i forbindelse med skaden. Tag fotos af det hele, inden du begynder rengøringen. På baggrund af dine oplysninger, fakturaer og dokumentation, kan du ofte nå frem til et erstatningsbeløb sammen med katastrofefondens taksator, samme dag han/hun er på besøg.

Spørgsmål: Går der lang tid inden jeg får erstatning fra katastrofefonden?

Svar: Der går som regel mellem 1 måned til 3 måneder, fra det øjeblik taksator har modtaget alle oplysninger, fakturaer og dokumentation fra dig.

Spørgsmål: Kan jeg få erstatning fra katastrofefonden, hvis jeg ikke har en hus og/eller indboforsikring?

Svar: Nej, det kan du ikke. Har du ikke boligforsikring, kan du søge om kompensation fra Staten. Denne proces er langvarig, og du må være forberedt på, at en mulig erstatning ikke svarer overens med de tab, du har haft.

Information til bilejere

Biler med spanske nummerplader skal have en lovpligtig ansvarsdækning, med mindre de er blevet frameldt officielt til de spanske myndigheder. Derfor skal biler, der ikke benyttes i perioder, altid have en lovpligtig ansvarsforsikring.  Det koster mellem 601 EUR til 3.005 EUR i bøde, hvis bilen ikke har en lovpligtig ansvarsforsikring.

Vær derfor opmærksom på, at bliver din bilforsikring annulleret, vil det automatisk blive informeret fra forsikringsselskaberne til de spanske myndigheder, at din bil ikke længere har lovpligtig ansvarsdækning.

Vigtig information for erhvervsdrivende

Når der er tale om pandemi, dækker forsikringsselskaberne ikke de økonomiske tab, man måtte få pga. lukning eller nedsat drift. Har man inkluderet drifttabsdækning på sin erhvervsforsikring, vil der være dækning i tilfælde af skader pga. brand, tyveri, vandskader etc. I dækningen indgår ikke perioder med nødretstilstand pga. pandemi.

Den offentlige instans, El Consorcio de Compensación de Seguros, dækker naturkatastrofer, terrorisme, folkeligt oprør m.m. Tab pga. pandemi bliver ikke kompenseret af denne instans.

Aegon sender i disse dage følgende brev til sine kunder

I Aegon ved vi at situationen med Coronavirus (COVID-19) giver mange bekymringer og tvivl. Vi stoler på Den spanske Sundhedsstyrelse. Det professionelle netværk vi samarbejder med af læger og hospitaler følger den protokol, der er etableret, for at kunne bekæmpe denne sanitære krise, hvor de bestræber sig på at give den nødvendige service i hvert enkelt tilfælde.

Vi ønsker at være tæt på vores kunder, derfor:

Vi giver fuld dækning hvis du skal på skadestuen, uanset om der er tale om Covid-19 eller ej, så længe det ikke drejer sig om en lidelse, der er ekskluderet i din police. Du ved sikkert allerede at WHO har erklæreret Covid-19 for pandemi. Når en infektion som Covid-19 bliver erklæret for pandemi, er private forsikringsselskaber ikke forpligtede til at dække sygdommen, men det er vores ansvar og første prioritet som forsikringsselskab, at tilbyde dig den bedste service.
Hospitalsinlæggelse er dækket, hvis der skulle være behov for det, i henhold til dækningen på din forsikring.
Normalt gælder vores autorisationer op til 30 dage, hvis du skal have foretaget prøver, som ikke er akutte. Autorisationerne bliver udviddet op til 6 måneder.
Vi har oprettet en online linie 24h vedr. Coronavirus, tlf. 932 53 40 52. På dette nummer kan du få specifik information fra læger vedr. tvivl du måtte have vedr. COVID-19. (Der bliver svaret på spansk. Måske kan nogle af lægerne tale engelsk)
Har du spørgsmål vedr. andre sygdomme, symptomer, behandlinger etc. kan du ringe på 91 563 20 00 24h og tale med en læge.
Aegon giver her gode råd imens man skal blive hjemme pga. Coronakrisen. De mange gode råd står på spansk på følgende link https://cutt.ly/5tlwpBz

Carglass

Carglass informerer at alle værksteder er lukket til og med i dag. Har du tid hos Carglass, vil du blive kontaktet for en ny tid. I første omgang håber de at tiderne kan ændres til april, men alt afhænger af udviklingen.

Nyttig oplysning i forbindelse med nødretstilstanden

Forsikringsselskaberne oplyser at de reparationsfirmaer, de samarbejder med, kun rykker ud i absolut hastesager.

Der går rygter om at forsikringsselskaberne ikke dækker bilskader, når et land har indført nødretstilstand.

Denne påstand afviser forsikringsselskabernes organisation UNESPA.

Bilforsikringer dækker både ansvar- og kaskodækning imens landet er pålagt nødretstilstand.

Flere spørger om boligforsikringen i Spanien dækker tabte rejser og hotelreservationer.

Det gør boligforsikringen desværre ikke.

Vi er også blevet spurgt, om boligforsikringen dækker tabt fortjeneste, i det en bolig ikke kan blive udlejet pga. nødretstilstanden. Boligforsikringen dækker tab af leje, hvis der er en skade i boligen, der er omfattet af forsikringsdækningen, og en lejer derfor bliver nødt til at flytte fra boligen. Det gælder kun for den pågældende leje, og ikke fremtidige udlejninger.