Samtykkeerklæring

Hvorfor skal jeg/vi give samtykke?
I henhold til lovgivningen om personlige data, skal du og din ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn over 18 år give samtykke til, at Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglervirksomhed får adgang til oplysninger om dine/jeres og din/jeres husstands forsikringsforhold, som er og vil blive registreret på vores adresse i Centro Idea, Ctra. De Mijas km. 3.6, 29650 Mijas. Samtidig vil de forsikringsselskaber vi samarbejder med, og hvor du/I har jeres forsikring/er tegnet, også registrere jeres personlige data.

Hvad nu hvis jeg/vi ikke ønsker at give samtykke?
Hvis vi ikke modtager samtykke fra dig/jer, vil Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglervirksomhed ikke være i stand til at foretage kundeadministration, herunder oprette og ændre forsikringen efter dit/jeres ønske, ligesom Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglervirksomhed ikke vil kunne rådgive om forsikringerne, hjælpe med skadesbehandling og markedsføre forsikringsordningen. Det vil sige, at du/I ikke kan blive/forblive forsikret gennem Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglervirksomhed.

Hvad skal oplysningerne bruges til?
Oplysningerne skal bruges af Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglervirksomhed til kundeinformation, rådgivning, håndtering af dine/jeres forsikringer og markedsføring.

Bliver jeg/vi nu ”spammet” med en masse markedsføring?
Nej, al markedsføring finder sted på foranledning af Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglervirksomhed.

Hvem får adgang til mine/vores personlige oplysninger?
Det er kun Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglervirksomhed og de forsikringsselskaber vi samarbejder med, der får adgang til dine/jeres personlige oplysninger.

Bliver mine/vores personlige oplysninger videregivet til tredjemand?
Nej, dine/jeres personlige oplysninger videregives ikke til tredjemand.

Hvor tit skal jeg/vi udfylde en samtykkeerklæring?
Du/I skal kun udfylde en samtykkeerklæring én gang, da samtykkeerklæringen gælder lige så længe du/I har jeres forsikringer i Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglervirksomhed.

Kan jeg/vi tilbagekalde mit samtykke?
Ja, du/I kan til enhver tid tilbagekalde dit/jeres samtykke. Det vil dog betyde, at du/I ikke længere vil have mulighed for at være forsikret gennem Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglervirksomhed og få hjælp til håndtering af skadesbehandling frem i tiden.

Klik her for at hente en samtykkeerklæring.