Forsikringer i Spanien

Bilforsikring i Spanien

Kontakt os og hør nærmere om vores bilforsikring i Spanien og gunstige priser.

Hos Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere får du personlig service uden ekstra omkostninger på dit eget sprog.

Kaas & Kirkemann

Udfyld formularen og modtag tilbud på en bilforsikring i Spanien

Udover almindelig ansvarsforsikring, kan ansvarsdækningen udvides med glas, tyveri og brand. På vores kaskodækninger har du flere valgmuligheder af selvrisiko. Uanset hvilken dækning du tegner, er der inkluderet en 24 timers kranservice og rejseassistance, der dækker inden for EU og Middelhavslandene. Vi reklamerer skader overfor modpart, selvom der ikke er tegnet kaskodækning.

Vi tegner forsikring for:

• Personbiler
• Motorcykler
• Knallerter
• Campingvogne og autocampere
• Lastbiler

Fordele ved at have en forsikringsmægler

Kaas & Kirkemann er forsikringsmæglere og samarbejder med flere forsikringsselskaber. Inden forsikringen tegnes undersøger vi flere muligheder, for at finde ud af, hvor du kan få en god forsikring, med omfattende dækning til en konkurrencedygtig pris. Fejlagtigt tror mange, at det koster mere at tegne en forsikring gennem en forsikringsmægler, fremfor at tegne forsikringen direkte med et forsikringsselskab. – Husk på at vi er uafhængige, og netop fordi vi er frit stillet, har forsikringsselskaberne interesse i at give os gode priser og en god dækning på de forsikringer vi tilbyder. Skulle du få en skade, står du heller ikke alene hvis du har en forsikringsmægler. Det kan være svært at trænge igennem til et forsikringsselskab med skader, som ikke går lige efter en snor. Hos Kaas & Kirkemann tager vi os af din reklamation over for forsikringsselskaberne. Vores personale taler et skandinavisk sprog.

Den lovpligtige ansvarsdækning

Den lovpligtige ansvarsdækning er obligatorisk. Denne dækning må du have, også selvom bilen ikke bliver brugt. Kun hvis du sælger bilen, får den omregistreret uden for Spanien eller hvis den bliver skrottet, og du ikke længere står registreret som ejer, er du ikke længere forpligtet til at have bilen lovpligtigt ansvarsforsikret.

Retshjælp

Forsikringsselskaberne hjælper dig med retshjælp i forbindelse med et trafikuheld. Det gælder alle bilforsikringer uanset dækning.

Autohjælp

Autohjælp er inkluderet i din bilforsikring. Autohjælpen dækker i Spanien, EU, samt Norge og Schweiz. Får du brug for autohjælp, er det vigtigt at du ringer til assistancenummeret oplyst af forsikringsselskabet. Ringer du til et andet autohjælpsfirma, er der ingen dækning. Når du ringer efter autohjælp, bliver der svaret på spansk. Ind i mellem kan man få hjælp på engelsk. Behøver du autohjælp i vores åbningstider, kan du altid ringe til Kaas & Kirkemann.

Kaas & Kirkemanns 24 timers Nødassistance på dansk

Ønsker du assistance på dansk, også uden for vores åbningstider, kan du abonnere på Kaas & Kirkemanns 24 timers nødassistance, hvor vi svarer på dansk. Et årligt abonnement koster 28,80 EUR. Du kan bruge samme abonnement til bil- og boligforsikringer tegnet hos Kaas & Kirkemann. Her kan du finde mere information om abonnementet.

Tillægsdækninger

Du kan kombinere din lovpligtige ansvarsforsikring med flere tillægsdækning.

• Glasdækning
• Tyveridækning
• Branddækning
• Totaltabsdækning
• Lånebil

Kaskodækning

Fordelen ved en kaskodækning er, at du ikke er afhængig af modparts forsikringsselskab, hvis du bliver involveret i et trafikuheld uden skyld. Har du tegnet en kaskodækning med selvrisiko, kan du, mod at betale selvrisikoen, få bilen takseret og repareret med det samme. Når modpartens forsikringsselskab har accepteret skyld af skaden, får du din selvrisiko igen.
Kaskodækningen dækker også de skader, som du selv laver på bilen. Er du så uheldig, at en ukendt modpart har skadet din bil, dækker kaskodækningen også. Har du tegnet kaskodækning med selvrisiko, må du betale selvrisikoen, på trods af at det ikke er dig, der har forvoldt skaden.

Selvrisiko

Er du elitebillist, og har du sjældent skader på din bil, kan det svare sig økonomisk, at tegne kaskodækningen med en selvrisiko. Selvrisikoen er med til at holde præmien nede. Ind imellem har vi situationer, hvor en bil har mere end én skade. Er skaderne ikke sket på samme tid i samme uheld, bliver der fratrukket selvrisiko for hver skade, der bliver anmeldt til forsikringsselskabet.

Naturkatastrofefonden ”Consorcio de Compensación de Seguros”

Når du betaler din bilforsikring, bliver der automatisk tillagt en afgift på årspræmien, som går til den offentlige naturkatastrofefond ”Consorcio de Compensación de Seguros”. Bliver en garage f.eks. oversvømmet pga. ekstrem voldsom regn, og området hvor du bor bliver erklæret naturkatastroferamt, er det ikke dit forsikringsselskab, som takserer og erstatter skaderne på din bil. Reklamationen foregår direkte med naturkatastrofefonden. Er din bilforsikring tegnet gennem Kaas & Kirkemann, hjælper vi dig med reklamationen over for myndighederne uden ekstra omkostninger.

Skat på forsikringer

Afgiften til naturkatastrofefonden bliver som nævnt oven for automatisk lagt oven i præmien på bilforsikringer. Derudover betaler man også skat til den spanske stat, hver gang en forsikring betales. Skatten på bilforsikringer er 8% af præmien før skat og afgifter.

Dokumentation

Vi behøver følgende dokumentation når forsikringen tegnes:
• Kopi af dit kørekort
• Kopi af dit NIEnr.
• En erklæring fra dit forsikringsselskab i Danmark vedr. antal år for skadefri kørsel (Har du allerede tegnet en bilforsikring gennem Kaas & Kirkemann, behøver vi ikke ovens tående dokumentation).
• Kopi af bilens registreringensattest (”ficha técnica” og ”permiso de circulación”)
• Fotos af bilens 4 sider, hvis du ønsker kaskodækning på en brugt bil.

Opsigelse af bilforsikring

En bilforsikring skal opsiges skriftligt én måned før fornyelsesdatoen til hovedforfald. Betales forsikringen f.eks. kvartårlig, er det betalingsformen som er kvartårlig, og ikke forsikringen. Forsikringen er en årlig kontrakt, som har én hovedforfaldsdato.

Sælger du bilen, bliver den skrottet eller omregistreret i løbet af en forsikringsperiode, kan vi hjælpe dig med at få ubrugt præmie tilbage, hvis du ikke har brugt forsikringen siden sidste betalingsdato. På dette område adskiller forsikringer i Spanien sig fra forsikringer i Skandinavien. De spanske forsikringsselskaber er ikke forpligtet til at udbetale ubrugt præmie. Vi behøver følgende dokumentation for at afmelde forsikringen i løbet af en forsikringsperiode:

Sælges bilen, behøver vi en kopi af registreringsattesten, hvor man kan se navnet på den nye ejer. Bliver bilen skrottet, behøver vi en kopi af bilens afmeldelse (baja) hos ”Tráfico”. Bliver bilen omregistreret, behøver vi en kopi af bilens afmeldelse hos ”Tráfico”, og en kopi af registreringsattesten fra landet, hvor bilen er blevet omregistreret. Forsikringsselskaberne tilbagebetaler fra den den dato, de modtager ovennævnte dokumentation.

(+34) 952 47 83 83

E-mail

kaaskirk@kaaskirkemann.com
}

Åbningstider

Mandag til Torsdag: 10:00 – 14:00 & 15:00 – 17:00
Fredag: 10:00 – 14:00

August og Juli: 10:00 – 14:00

Vi samarbejder med

forsikringsselskaber

Autoriserede forsikringsmæglere med nummer: CJ/0038. Medlem af forsikringskollegiet i Málaga siden 1999. (Colegio de Mediadores de Seguros) og Aunna Asociación.