Om os

Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere blev grundlagt i 1996 af Pernille Kaas og Ole Kirkemann. Ole Kirkemann gik på pension den 1. januar 2012, og Pernille Kaas er idag ene ejer af firmaet.

Vores firma er specialiseret i spansk forsikringsrådgivning for skandinaver, der opholder sig permanent eller i perioder i Spanien. Vi samarbejder med forsikringsselskaber, vi mener bedst formår at leve op til vores kunders krav og behov.

Vores team er uddannet i forsikringsrådgivning i henhold til gældende lovgivning, og bliver løbende opdateret inden for spansk forsikringslov og praksis.

Sker skaden, får vores kunder en personlig skadesbehandling og rådgivning i skadessituationen. Uden at opkræve ekstra gebyr, hjælper vi med sprogvanskeligheder, der kan opstå mellem bilværksteder, håndværkere, vurderingsmænd etc. Vi formidler skadesbehandlingen mellem forsikrede og forsikringsselskabet, og sikrer at vores kunder får den optimale erstatning i henhold til forsikringsbetingelserne.

Pernille Kaas

I henhold til spansk lovgivning 734/2004 af den 11. marts 2004, har Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere en ekstern klageinstans. Ønsker du som kunde at lave en reklamation, kan du enten skrive til atencionalcliente@aunnaasociacion.es eller ringe på telefon 910 327 427.

Kaas & Kirkemann er autoriserede forsikringsmæglere godkendt af La Junta de Andalucia. Vores autorisationsnr. er CJ/0038. Du kan finde mere information på følgende link til Dirección General de Seguros www.dgsfp.mineco.es

Vi har været medlem af Forsikringskollegiet i Málaga siden 1999 (Colegio de Mediadores de Seguros).

Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere er medlem af Aunna Asociación www.aunnaasociacion.es

Vi støtter årligt BUSF,de spanske brandmænd uden grænser, og DIANOVA organisation for afvænning af narkotika, samt en række lokale foreninger, organisationer, kirker og velgørenhed.

aunna logo
colegio seguros