Værd at vide om Boligforsikring i Spanien

Boligforsikring i Spanien

I Spanien er der flere forsikringsselskaber på markedet end i Skandinavien. Derfor er udbuddet også større. I dag findes der mange sider på internettet, hvor der bliver sammenlignet priser. Det kan være farligt kun at fokusere på prisen, eftersom en forsikring ikke kun handler om pris, men i høj grad handler om dækning i forhold til pris. Køber du et par sko, som er for små, gør det ondt den dag de skal bruges. Det samme gælder for en boligforsikring. Er forsikringssummerne for lave eller er der mange begrænsninger i betingelserne, får du ikke optimal erstatning, når du har brug for forsikringen.

Du kan kombinere dækningen på din boligforsikring efter dine behov. Bor du til leje, har du kun behov for at dække dine personlige ting. Er du boligejer, kan du kombinere boligforsikringen med bygning og indbo. Forsikringen dækker også dit ansvar som boligejer over for andre. Forsikrer du løsøret, dækker forsikringen også privatansvar over for 3. person. Hele hustanden er omfattet af den private ansvarsdækning inklusive hunde og katte.

- Ring nu på +34 95 247 83 83 eller udfyld formularen og modtag tilbud på en boligforsikring i Spanien

Kaas & Kirkemann
Første og største skandinaviske
forsikringsmægler i Spanien

Boligforsikring i Spanien

Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere i Spanien

Centro Idea. Ctra. de Mijas, km. 3,6. 29650 Mijas

Kaas og Kirkemann team
Vi samarbejder med:
forsikringsselskaber 2

Hvor kan man tegne boligforsikring i Spanien?

Boligforsikringen kan tegnes på internettet, i en spansk bank, direkte med forsikringsselskabet, gennem en forsikringsagent eller forsikringsmægler. Der er også andre alternativer så som indkøbscentre etc. Tegnes forsikringen på internettet, i en bank eller direkte med forsikringsselskabet, foregår alle henvendelser vedr. ændringer, opsigelser og skader direkte mellem dig og forsikringsselskabet. Taler du ikke spansk, eller vil du gerne have rådgivning når forsikringen tegnes, eller hjælp i skadessituationer, er det en fordel at kontakte en forsikringsagent eller en forsikringsmægler.

Forsikringsagent vs. forsikringsmægler

Hvad er forskellen mellem en forsikringsagent og en forsikringsmægler?
Forsikringsagenten må kun tegne forsikringer for ét forsikringsselskab, hvilket begrænser udbuddet af forsikringer. Forsikringsselskabet er ansvarlig for forsikringsagentens handlinger.
Forsikringsmægleren er uafhængig, og kan frit vælge hvilke forsikringsselskaber, der skal være samarbejdspartnere. Modsat forsikringsagenten hæfter forsikringsmægleren for sine handlinger.

Koster forsikringen mere gennem en forsikringsmægler?

Det virker logisk at en boligforsikring, og alle andre typer forsikringer, tegnet gennem en forsikringsmægler, koster mere, fordi forsikringsmægleren modtager provision fra forsikringsselskaberne. Eftersom forsikringsmægleren er uafhængig, er forsikringsselskaberne i direkte konkurrence med hinanden. Derfor gør de en ekstra indsats for at forsikringsmægleren kan tilbyde gode priser, dækning og service. Selvom det lyder for godt til at være sandt, er dækning og pris gennem en forsikringsmægler ofte bedre end hvis du henvender dig direkte til et forsikringsselskab. En stor undersøgelse viser bl.a., at kunder hos forsikringsmæglere sparrer op til 44% på sin bilforsikring. Artiklen (der er fra en landsdækkende spansk avis) kan du finde på vores Facebook.

Sikkerhedsforanstaltninger og tyveridækning

Når forsikringen tegnes, er spanske forsikringsselskaber interesseret i at kende boligens sikkerhedsforanstaltninger. Selskaberne vil vide, om der er gitter for vinduerne, om hoveddøren ind til boligen er en sikkerhedsdør, om alarm er installeret osv. Du skal være forsigtig med de oplysninger, der gives til forsikringsselskabet vedr. sikkerheden. Er der gitter for nogle vinduer, men ikke for alle, skal der svares nej til at der er gitter for vinduerne. Gitter bliver ofte forvekslet med persienner, der kan rulles op. Det er ikke det samme. Gitter skal være af jern, for at de har en sikkerhedsmæssig betydning. En sikkerhedsdør er en armeret dør, hvilket ikke er det samme som en trædør med eksempelvis sikkerhedslåse. Alarm er den bedste beskyttelse mod ulovlig besættelse af boligen. Desværre er ulovlig besættelse af ejendomme blevet en landeplage, og de private forsikringsselskaber dækker ikke skader i forbindelse med besættelsen. Vælger du at oplyse til forsikringsselskabet, at der er installeret alarm i boligen, skal den altid aktiveres, når der ikke er nogen hjemme. Kan alarmcentralen ikke bekræfte, at alarmen gik i gang ved et tyveri, og der står nævnt i forsikringspolicen, at boligen er sikret med et alarmsystem, vil erstatningen enten blive nedsat eller i værste fald kan forsikringsselskabet afvise, at dække tyveriet. Det samme gør sig gældende, hvis der står i forsikringen, at boligen er sikret med en sikkerhedsdør. Det er en klassiker, at døren bliver smækket i, men ikke låst med nøgle. Bliver døren ikke låst med nøgle, er mekanismen i en sikkerhedsdør ikke aktiveret. Det kan også være årsag til, at forsikringsselskabet enten nedskriver erstatningen eller afviser at dække tyveriet.

Dækker de spanske boligforsikringer til nyværdi?

De fleste forsikringsselskaber dækker til nyværdi. Mange forsikringsselskaber i Spanien dækker i første omgang en skade til brugsværdi, indtil de har modtaget fakturaer for alle udgifter. Derefter udbetales forskellen mellem brugsværdi og nyværdi.

Værdigenstande og smykker

Dækning for værdigenstande og smykker varierer meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Undersøg derfor altid, hvordan du er dækket, hvis du har smykker eller værdigenstande. Forsikringsselskaberne betragter følgende effekter som værdigenstande eller smykker: Sølvtøj, armbåndsure, ægte tæpper, ædelstene og smykker, kunst og malerier, samlinger som f.eks. mønter og frimærker, antikviteter, våben mm.

Er der dækning for skjulte rør?

Vandskader fra skjulte rør er dækket. Har du en vandskade i boligen, og årsagen skyldes et rørbrud, fordi rørene trænger til at blive udskiftet, dækker forsikringsselskaberne kun den del af røret, hvor der er brud. Skulle der komme et rørbrud igen, og rørene ikke er blevet renoveret i mellemtiden, afviser forsikringsselskaberne at dække pga. manglende vedligeholdelse.

Hvad sker der hvis naboen får vandskade fra min lejlighed?

Opstår vandskaden fra private rør i din lejlighed, vil det være din private boligforsikring, der betaler erstatning til naboen. Boligejerforeningens fællesforsikring dækker, hvis vandskaden kommer fra fælles rør eller fælles arealer.

Kommer vandskaden fra din terrasse, må du finde ud af om din terrasse hører til fællesareal med rettighed til privat brug, eller om terrassen er privat. Den information finder du i skødet på din lejlighed. Alt afhængigt af hvad der står, vil det enten være din private boligforsikring eller boligejerforeningens forsikring, der erstatter skaden.

Kan man vælge forskellige max. beløb på forsikringssummerne?

I Spanien forsikrer du boligen i henhold til genanskaffelsesværdi. Når du skal opgøre værdien af dit samlede indbo, er hårde hvidevarer og køkkenelementer også medregnet som løsøre hos de spanske forsikringsselskaber.

Personlig skadesbehandler hos Kaas & Kirkemann

Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere har sin egen skadesafdeling. Alle i afdelingen taler et skandinavisk sprog. Du vil få tildelt en skadesbehandler, der hjælper med reklamationen fra den dag skaden sker, frem til den dag skaden afsluttes. Er du ikke enig i forsikringsselskabets vurdering, vil du få professionel hjælp og rådgivning fra vores skadesafdeling, hvilket for mange har betydet, at honorar til advokat ikke har været nødvendig. Servicen fra vores skadesafdeling er uden ekstra omkostninger.

Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistance

En skade kommer altid ubelejligt. Hele situationen bliver endnu mere besværlig, hvis skaden sker uden for normale åbningstider. Mange
kunder har gennem årene haft stor glæde af Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistance. Udover at give råd og vejledning på et skandinavisk sprog i skadessituationen, hjælper vi også med at bestille håndværkere, hvis der opstår akutte skadessituationer i hjemmet. Har du tegnet bilforsikring hos os, hjælper vi også med autohjælp.
Det årlige kontingent for Kaas & Kirkemanns 24 Timers Nødassistance er 24,80 EUR inkl. moms. Du kan bruge dit årlige abonnement på både bil- og boligforsikringer tegnet hos Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere.

Naturkatastrofefonden ”Consorcio de Compensación de Seguros”

Når du betaler din boligforsikring, bliver der automatisk tillagt en afgift på årspræmien, som går til den offentlige naturkatastrofefond ”Consorcio de Compensación de Seguros”. Bliver kælderen f.eks. oversvømmet pga. ekstrem voldsom regn, og området hvor du bor bliver erklæret naturkatastroferamt, er det ikke dit forsikringsselskab, som takserer og erstatter skaderne i din bolig. Reklamationen foregår direkte med naturkatastrofefonden. Skader på grund af jordskælv bliver også dækket af fonden. Er din boligforsikring tegnet gennem Kaas & Kirkemann, hjælper vi med reklamationen over for fonden.

Skat på forsikringer

Afgiften til naturkatastrofefonden bliver som nævnt automatisk lagt oven i præmien på boligforsikringer. Derudover betaler du også skat til den spanske stat, hver gang du betaler din boligforsikring. Skatten på præmien for boligforsikringer er i dag 8%.

Opsigelse af boligforsikring

En boligforsikring skal opsiges skriftligt én måned før fornyelsesdatoen til hovedforfald. Betales forsikringen f.eks. kvartårlig, er det betalingsformen som er kvartårlig, og ikke forsikringsperioden. Boligforsikringen er efter spansk forsikringslov en årlig kontrakt, som har én hovedforfaldsdato.
Sælger du boligen i løbet af en forsikringsperiode, har du ikke krav på at få ubrugt præmie tilbagebetalt. Det er helt i overensstemmelse med den spanske forsikringslov, hvilket er meget anderledes fra normerne i Skandinavien.
Har du tegnet boligforsikringen gennem Kaas & Kirkemann, har vi aftaler med hvert enkelt forsikringsselskab vedr. tilbagebetaling af ubrugt præmie, hvis du sælger boligen i løbet af en forsikringsperiode.