Vilka djur är lagliga husdjur och vilka är olagliga?

Vem måste teckna en ansvarsförsäkring och vem måste gå på kurs?

Hur höga böter får man om man bryter mot lagen?

Du kan hitta alla svar i artikeln under hunden Alma.

 

alma

De grundläggande målen med den nya lagstiftningen är:

 1. Att minska antalet övergivna husdjur i Spanien till noll. Antalet är nu cirka 300 000 djur per år.
 2. Att begränsa avlivningen av friska djur på djurhem. I nuläget avlivas nästan 100 000 friska övergivna djur.

Lagliga husdjur:

Enligt den nya lagstiftningen om skydd av djurs rättigheter och välbefinnande är det endast tillåtet att ha följande djur som husdjur i privata hem:

 • Hundar, katter och illrar.
 • Arter som betraktas som husdjur enligt lag 8/2003 av den 24 april (till exempel kaniner, marsvin och andra gnagare).
 • Fåglar och fiskar som inte är invasiva exotiska arter eller skyddade vilda arter.

Olagliga husdjur:

 • Fiskar och amfibier vars gift utgör en allvarlig risk för människors eller djurs fysiska integritet och hälsa.
 • Giftiga reptiler
 • Alla reptiler som väger mer än två kilo som vuxna (förutom sköldpaddor).
 • Apor och andra primater.
 • Vilda däggdjur som väger mer än fem kilo som vuxna.
 • Arter som är förbjudna att hålla i fångenskap enligt spansk- eller EU-lagstiftning.

Listan över olagliga husdjur inkluderar bland annat igelkottar, kameleonter (skyddade vilda djur), vietnamesiska grisar eller papegojor (invasiva arter).

Om ditt husdjur finns på listan över olagliga husdjur kan du behålla det om du meddelar de behöriga myndigheterna att du är ägare till djuret inom sex månader från lagens ikraftträdande.

Hur länge får ett husdjur vara ensamt hemma, etc:

 • Hundar får bara vara ensamma hemma en dag. Andra husdjur får inte vara utan tillsyn i mer än tre dagar.
 • Det är straffbart att använda husdjur i offentliga shower eller utsätta dem för onödigt arbete.
 • Avlivning får endast utföras om djurets välfärd hotas och endast efter en veterinärs bedömning.

Sanktioner och böter:

Lagen fastställer straff som varierar från 500 € till 200 000 €, beroende på hur allvarlig överträdelsen är.

En allvarlig överträdelse är att utföra olovliga amputationer eller förändringar av djurets kropp. Det är också en allvarlig överträdelse om husdjuret inte är korrekt identifierat.

En mycket allvarlig överträdelse är olovlig avlivning av djur, träning för deltagande i kamp eller användning i kulturella och festliga aktiviteter som nöjen eller mässor.

Om du är hundägare bör du vara medveten om att det kan förekomma böter på upp till 10 000 € om din hund lämnas vid ingången till en mataffär eller annan butik.

Det är också förbjudet att använda elhalsband.

Böter utfärdas om ett djur lämnas i en bil eller i termiska förhållanden som kan hota dess liv.

Permanent boende på terrass, i källare eller på balkong är också straffbart.

Utbildningskurser för nya hundägare:

Det finns ännu inget startdatum för utbildningskurser för nya hundägare på grund av bristande reglering, eftersom vi haft en övergångsregering sedan juli i år. När det blir obligatoriskt för nya hundägare att delta i utbildningskurser kommer kurserna att erbjudas gratis.

Obligatorisk ansvarsförsäkring:

Precis som med de obligatoriska kurserna för nya hundägare finns det också bristande reglering gällande den obligatoriska ansvarsförsäkringen för alla hundar.

Notera dock att det redan finns lagstiftning om ansvarsförsäkring för hundar som betraktas som farliga raser. Eftersom denna lagstiftning är regional måste du undersöka reglerna i din specifika kommun.

När den obligatoriska ansvarsförsäkringen för hundar regleras kan det bli möjligt att inkludera din fyrbenta familjemedlem i din hemförsäkring. Reglerna varierar mellan olika försäkringsbolag. Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på om din hemförsäkring inkluderar ansvarsförsäkring för din hund.

Om du är intresserad av täckning för olycksfall eller om din hund skulle bli sjuk samarbetar vi också med flera försäkringsbolag som erbjuder hundförsäkring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *