Hvilke dyr er lovlige kæledyr og hvilke er ulovlige?

Hvem skal tegne obligatorisk ansvarsforsikring, og hvem skal på kursus?

Hvor stor en bøde kan man få hvis man overtræder lovgivningen?

Du kan finde alle svarene i artiklen under hunden “Alma”

 

alma

Grundlæggende mål med den nye lovgivning

  1. At reducere antallet af forladte kæledyr i Spanien til nul. Antallet er ca. 300.000 dyr pr. år.
  2. Begrænse aflivningen af sunde dyr i internater. I dag aflives næsten 100.000 sunde forladte dyr.

Lovlige kæledyr

I henhold til den nye lovgivning om beskyttelse af dyrs rettigheder og velfærd, er det kun tilladt at have følgende dyr som kæledyr i private boliger:

 • Hunde, katte og fritter
 • Arter, der betragtes som kæledyr i henhold til lov 8/2003 af den 24. april. (F.eks. kaniner, marsvin og andre gnavere).
 • Fugle og fisk, som ikke er invasive eksotiske arter eller beskyttede vilde arter.

Ulovlige kæledyr

 • Fisk og amphibier, hvis gift udgør en alvorlig risiko for mennesker eller dyrs fysiske integritet og sundhed.
 • Giftige reptiler
 • Alle reptiler, der som voksne vejer mere end to kilo (undtagen skildpadder).
 • Aber og andre primater.
 • Vilde pattedyr, der som voksne vejer mere end fem kilo.
 • Arter, som er forbudt at holde i fangenskab i henhold til spansk eller EU-lovgivning.

Listen over ulovlige kæledyr inkluderer bl.a. pindsvin, kamæleoner (beskyttede vilde dyr), vietnamesiske grise eller papegøjer (invasive arter).

Er dit kæledyr på listen over ulovlige kæledyr, kan du få lov til at beholde kæledyret sålænge at du meddeler de kompetente myndigheder, at du er dyrets ejer inden for en periode på seks måneder fra lovens ikrafttrædelsesdato.

Hvor længe må et kæledyr være alene hjemme m.m.

 • Hunde må kun være alene hjemme én dag. Andre kæledyr må ikke være uden opsyn i mere end tre dage.
 • Det er strafbart at bruge kæledyr i offentlige shows eller udsætte dem for overdrevent arbejde.
 • Aflivning kan kun anvendes, hvis dyrets velfærd er truet, og kun efter en dyrlæges vurdering.

Sanktioner og bøder

Loven fastsætter straffe, der spænder fra 500 EUR til 200.000 EUR, afhængigt af alvoren af den begåede overtrædelse.

En alvorlig overtrædelse er at udføre ikke-autoriserede amputationer eller ændringer af dyrets krop. Det er også en alvorlig overtrædelse, hvis kæledyret ikke er korrekt identificeret.

En meget alvorlig overtrædelse er en ikke-autoriseret aflivning af dyr, træning i deltagelse i kampe eller brug i kulturelle og festlige aktiviteter som forlystelser eller messer.

Er du hundeejer skal du være opmærksom på, at det kan give bøder op til 10.000 EUR, hvis din hund bliver efterladt ved indgangen til et supermarked eller enhver anden forretning.

Det er også forbudt at bruge elektriske halsbånd.

Der gives bøder hvis et dyr efterlades i en bil eller i termiske forhold, der kan true dets liv.

Permanent ophold på en terrasse, i en kælder eller på en altan er også strafbart.

Uddannelseskurser for nye hundeejere

Der er endnu ikke en startdato for uddannelseskurser for nye hundeejere pga. manglende regulering, da regeringen har været fungerende siden juli i år. Når det bliver obligatorisk for nye hundeejere at deltage i obligatoriske uddannelseskurser, vil kurserne blive tilbudt gratis.

Obligatorisk ansvarsforsikring

Ligesom de obligatoriske kurser for nye hundeejere, er der også manglende regulering vedr. den obligatoriske ansvarsforsikring for alle hunde.

Vær opmærksom på at der allerede eksisterer lovgivning vedr. ansvarsforsikring for hunde, der bliver betegnet som farlig race. Eftersom denne lovgivning er regional, må du undersøge reglerne i din pågældende kommune.

Når den obligatoriske ansvarsforsikring for hunde bliver reguleret, er det muligt at du kan inkludere dit firbenede familiemedlem i din indboforsikring. Reglerne er forskellige hos de forskellige forsikringsselskaber. Du er velkommen til at kontakte os, for at høre om din indboforsikring inkludere ansvarsforsikring for din hund.

Skulle du være interesseret i dækning for ulykke eller hvis din hund skulle blive syg, samarbejder vi også med flere forsikringsselskaber, der tilbyder hundeforsikring.